Search Results

 • Books

  일본 왕 이 된 연오랑 전설

  Ilbon wang i toen Yŏnorang chŏnsŏl
 • Books

  韩国神话历史

  Hanguo shen hua li shi
 • Books

  韓国・檀君神話と英彦山開山伝承の謎 : 日韓古代史シンポジウム

  Kankoku, Dankun shinwa to Hikosan kaizan denshō no nazo : Nikkan Kodaishi Shinpojūmu
 • Books

  迷信与傳說

  Mi xin yu chuan shuo
 • Books

  老北京的传说. 续篇

  Lao Beijing de chuan shuo. Xu pian
 • Books

  浦島伝說の展開 = The development of the Urashima legend

  Urashima densetsu no tenkai = The development of the Urashima legend
 • Books

  日本奇談逸話伝說大事典

  Nihon kidan itsuwa densetsu daijiten
 • Books

  徐福渡来伝說: <<移鄉の人>>

  Jo Fuku tōrai densetsu : (ikyō no hito)
 • Books

  尚書注疏

  Shu jing.
  Shang shu zhu shu
 • Books

  中國歷史掌故發現 : 實用有趣的歷史故事

  Zhongguo li shi zhang gu fa xian : shi yong you qu de li shi gu shi