Search Results

Filtered by

 • Xianggang dian ying yu she hui bian qian — 香港電影與社會變遷

  Physical
  • Format Books
  • Author Xianggang shi zheng ju zhu ban = Changes in Hong Kong society through cinema / presented by the Urban Council of Hong Kong
  • Date 1998
  • Edition Xiu ding ben.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zou xiang Ouluoba : Zhongguo hai wai yi min yan jiu — 走向欧罗巴 : 中国海外移民研究

  Physical
  • Format Books
  • Author Fan Jieping, [De] Beiatelisi · Kenai'er (Béatrice Knerr) zhu bian
  • Date 2018
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo xue xi lie yan jiu cong shu
    中国学系列研究丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tokubetsuten kimono: kimono — 特別展 きもの : kimono

  Physical
  • Format Books
  • Author Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Asahi Shinbunsha henshū = Kimono : fashioning identities / edited by Tokyo National Museum, The Asahi Shimbun
  • Date 2020
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Rat čhak mummō̧ng khō̧ng chīwit pračhamwan : rūam botkhwām čhāk Kānprachum Pračhampī thāng Manutsayawitthayā khrang thī 6 — รัฐจากมุมมองของชีวิตประจำวัน : รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ ๖

  Physical
  • Format Books
  • Date 2551 [2008]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Series
   • ʻĒkkasān thāng wichākān (Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand)) ; lamdap thī 71-72
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dūai rak : rūaprūam botkhwām nai ʻōkāt Sāttrāčhān Kittikhun Dō̜rō̜. Chatthip Nātsuphā ʻāyu 72 pī — ด้วยรัก : รวบรวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี

  Physical
  • Format Books
  • Author bannāthikān, Chatthip Nātsuphā
  • Date ©2013
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ḍākṭar Sayyid ʻAbdullāh kī Urdū k̲h̲idmāt — ڈاکٹر سيد عبدالله کى اردو خدمات

  Physical
  • Format Books
  • Author Mumtāz Manglūrī, 1938-
   ممتاز منگلورى، 1938-
  • Date 2007
  • Series
   • Silsilah-yi mat̤būʻāt-i Muqtadirah ; 471
    سلسله مطبوعات مقتدره ؛ 471
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qāʼid-i Aʻẓam aur aqliyatain̲ — قائد اعظم اور اقليتيں

  Physical
  • Format Books
  • Author Shāhid, Muḥammad Ḥanīf, 1939-
   شاهد، محمّد حنيف، 1939-
  • Date 2012
  • Edition Ishāʻt-i suvvam.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Epistēmē tou chorou — Επιστήμη του χορού

  Online
  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Online
  • Format Books
  • Author Keber, Katarina, 1975-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Physical
  • Format Books
  • Author edited by Alison J. Clarke and Elana Shapira
  • Date 2017
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.