Browse the Catalog

Search Results

 • Kako no seisan — 過去の清算

  • Format Books
  • Author Nakamura Masanori ... [and others] hen
  • Date 1995
  • Series
   • Sengo Nihon, senryō to sengo kaikaku ; dai 5-kan
    戦後日本・占領と戦後改革 ; 第 5卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sengo kaikaku to sono isan — 戦後改革とその遺産

  • Format Books
  • Author Nakamura Masanori ... [and others] hen
  • Date 1995
  • Series
   • Sengo Nihon, senryō to sengo kaikaku ; dai 6-kan
    戦後日本・占領と戦後改革 ; 第 6卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hōsetsu to haijo no kyōikugaku : sengo Nihon shakai to mainoriti e no shiza = Inclusion and exclusion of minorities in postwar Japanese education — 包摂と排除の教育学 : 戦後日本社会とマイノリティへの視座 = Inclusion and exclusion of minorities in postwar Japanese education

  • Format Books
  • Author Kuraishi, Ichirō, 1970-
   倉石一郎, 1970-
  • Date 2009
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gendai Nihon no seiji tetsuzuki — 現代日本の政治手続き

  • Format Books
  • Author Nihon Seiji Gakkai hen
  • Date 1986
  • Series
   • Seijigaku ; 1985
    政治学 ; 1985
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Anpo tōsōshi : sanjūgo-nichi kan seikyoku shiron — 安保鬪爭史 : 三五日間政局史論

  • Format Books
  • Author Shinobu, Seizaburō, 1909-1992
   信夫清三郎, 1909-1992
  • Date Shōwa 36 [1961]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sengoshi — 戦後史

  • Format Books
  • Author Masamura, Kimihiro, 1931-
   正村公宏, 1931-
  • Date 1985
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bunka; sengo shiryō — 文化; 戦後資料

  • Format Books
  • Author Minami, Hiroshi, 1914-2001, compiler
   南博, 1914-2001, comp
  • Date 1973
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chinmoku no fairu : "Sejima Ryūzō" to wa nandattanoka — 沈黙のファイル : 「瀬島龍三」とは何だったのか

  • Format Books
  • Author Kyōdō Tsūshinsha Shakaibu hen
  • Date Heisei 11 [1999]
  • Series
   • Shinchō bunko; ki-18-1
    新潮文庫 ; き-18-1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sengo Nihon seijishi : 1945-1952 — 戦後日本政治史 : 1945-1952

  • Format Books
  • Author Shinobu, Seizaburō, 1909-1992
   信夫清三郎, 1909-1992
  • Date 1965-1967
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Nippon Kabushiki-gaisha" shuppansu : keizai taikoku e no michi — "ニッポン株式会社"出帆す : 経済大国への道

  • Format Books
  • Date Shōwa 57 [1982]
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Shōgen no Shōwa shi ; 9
    証言の昭和史 ; 9
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.