Browse the Catalog

Search Results

 • Kadokawa shinpan kogo jiten — Kadokawa kogo jiten. — 角川新版古語辞典

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Sen'ichi, Satō Kenzō hen
  • Date Shōwa 48 [1973]
  • Edition Shinpan shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Genji monogatari emaki gojūyonjō — 源氏物語絵卷五十四帖

  • Format Books
  • Author kanshū Funabashi Seiichi, Hisamatsu Senʼichi ; kōsei, kaisetsu Shirahata Yoshi ; shashin Mikami Shirō, Honshi Shashinbu
  • Date 1973
  • Series
   • Bessatsu Taiyō ; no. 3
   • Nihon no kokoro ; 3
    日本のこころ ; 3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Manʼyōshū shō : Kōchū Nihon bungei shinpen — Man'yōshū — 万葉集抄 : 校註日本文芸新篇

  • Format Books
  • Author Takeda Yūkichi, Omodaka Hisataka, Hisamatsu Senʼichi kyōhen
  • Date Shōwa 48 [1973]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kindai shiika ronshū — 近代詩歌論集

  • Format Books
  • Author kaisetsu Hisamatsu Senʼichi ; chūshaku Kakuta Toshirō ... [and others]
  • Date 1973
  • Series
   • Nihon kindai bungaku taikei ; 59
    日本近代文学大系 ; 59
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Maeda Yūgure kenkyū — 前田夕暮研究

  • Format Books
  • Author Maeda Yūgure Zenshū Kankōkai hen
  • Date Shōwa 48 [1973]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kaitei Shinchō kokugo jiten : gendaigo, kogo — 改訂新潮国語辞典 : 現代語, 古語

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi kanshū ; [henshūsha Yamada Toshio, Tsukishima Hiroshi, Kobayashi Yoshiki]
  • Date Shōwa 49 [1974]
  • Edition Kaitei.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kokubungaku — 國文學

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date 1989
  • Edition Sinsōban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.