Browse the Catalog

Search Results

 • Yunnan ge zu min jian gu shi xuan — 云南各族民間故事选

  • Format Books
  • Author Zhonghua quan guo wen xue gong zuo zhe xie hui. Kunming fen hui
  • Date 1962
  • Series
   • Zhongguo min jian wen xue cong shu
    中国民間文学丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yi zu Axi ren min jian wen xue zuo pin cai ji shi lu : 1963-1964 — 彝族阿细人民间文学作品采集实录 : 1963-1964

  • Format Books
  • Author Li, Dejun
   李德君
  • Date 2009
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo shao shu min zu fei wu zhi wen hua yi chan yan jiu xi lie
    中国少数民族非物质文化遗产研究系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mosuo zu de gu shi — 麼些族的故事

  • Format Books
  • Author Li, Lincan
   李霖燦
  • Date 1970
  • Series
   • Dong fang wen cong
   • Asian folklore and social life monographs ; v.3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Naxi zu min jian gu shi xuan — 纳西族民间故事选

  • Format Books
  • Author Zhong gong Lijiang di wei xuan chuan bu bian ; [cha tu Liu Zedai]
  • Date 1981
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shao shu min zu min jian wen xue cong shu
    少数民族民间文学丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bai zu min jian gu shi chuan shuo ji — 白族民间故事传说集

  • Format Books
  • Author Li, Xinghua, -1979
   李星华, -1979
  • Date 1982
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo min jian gu shi chuan shuo cong shu
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hani zu kou chuan wen hua yi zhu quan ji = Haqniq hhaolhoq yeilgaq buvqssaoq e soqhhaq = Complete translations & annotations of Hani oral culture — 哈尼族口传文化译注全集 = Haqniq hhaolhoq yeilgaq buvqssaoq e soqhhaq = Complete translations & annotations of Hani oral culture

  • Format Books
  • Author Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou ren min zheng fu bian
  • Date 2009-
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Naxizu min jian gu shi ji — 纳西族民间故事集

  • Format Books
  • Author Mu, Lichun, 1938-
   木丽春, 1938-
  • Date 2007
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • 49 Lahu stories — Lahu ka pui ka lao. English.

  • Format Books
  • Author translated by Angela Pun and Paul W. Lewis
  • Date [2002]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.