Browse the Catalog

Search Results

 • Aomen yi jiu si jiu = Macau 1949 — 澳门一九四九 Macau 1949

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhuhai Shi ying shi yi shu jia xie hui, Ba yi dian ying zhi pian chang chu pin ; zong jian zhi, he xian shu ... [and others] ; bian ju, Zhu Yingxie, Wang Liang, Bao Fuming ; dao yan, Bao Fuming
  • Date [2010?]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Videos, Slides, Films
  • Author director, Xiaogang Feng ; producer, John Chong ; producer, Xiaogang Feng ; producer, Zhongjun Wang ; producer, Guan Yadi ; writer, Heng Liu
  • Date [2008]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Cang hai heng liu : Hainan Dao zhan yi quan ji lu — 沧海横流 : 海南岛战役全纪录

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi ; jian zhi, Wang Jiyan ; bian dao, Ou Daming [and others]
  • Date [2010?]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da jin jun. Da zhan Ning Hu Hang = Fight for Nanjing, Shanghai and Hangzhou — 大进军. 大战宁沪杭 Fight for Nanjing, Shanghai and Hangzhou

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju Li Pingfen, Wei Lian ; dao yan Shi Wei, He Xiaojiang
  • Date [2000]
  • Series
   • Ge ming zhan zheng li shi ju pian
    革命战争历史巨片
   • Zhan zheng jing dian bai nian zhen cang
    战争经典百年珍藏
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da jin jun. Jie fang da xi bei = The liberation of Northwest China — 大进军. 解放大西北 The liberation of Northwest China

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju, Li Pingfen, Song Shaoming ; dao yan she ying, Wei Linyu
  • Date [2000]
  • Series
   • Ge ming zhan zheng li shi ju pian
    革命战争历史巨片
   • Zhan zheng jing dian bai nian zhen cang
    战争经典百年珍藏
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da jin jun. Nan xian da zhui jian = The South line pursuing and wiping out — 大进军. 南线大追歼 The South line pursuing and wiping out

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2000]
  • Series
   • Ge ming zhan zheng li shi ju pian = Revolutionary historical film on war
    革命战争历史巨片 = Revolutionary historical film on war
   • Ge ming zhan zheng li shi ju pian
    革命战争历史巨片
   • Zhan zheng jing dian bai nian zhen cang
    战争经典百年珍藏
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da jin jun. Xi juan da xi nan = Sweeping the Southwest — 大进军. 席卷大西南 Sweeping the Southwest

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang shi zhi ; bian ju, Lu Zhuguo ; dao yan, Yang Guangyuan
  • Date [2000]
  • Series
   • Ge ming zhan zheng li shi ju pian = Revolutionary historical film on war
    革命战争历史巨片 = Revolutionary historical film on war
   • Ge ming zhan zheng li shi ju pian
    革命战争历史巨片
   • Zhan zheng jing dian bai nian zhen cang
    战争经典百年珍藏
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da jue zhan. Di 3 bu, Ping Jin zhan yi — 大决战. 第三部, 平津战役

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang ; bian ju, Li Pingfen, Wang Jun, Shi Chao ; zong dao yan, Li Jun
  • Date [2002]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da jue zhan. Di er bu, Huai Hai zhan yi — 大决战. 第二部, 淮海战役

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang
  • Date [2002]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Da jue zhan. Di yi bu, Liao Shen zhan yi — 大决战. 第一部, 辽沈战役

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang
  • Date [2002]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.