Browse the Catalog

Search Results

 • Beijing ren = Bei jing ren — 北京人 Bei jing ren

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Beijing dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2006?]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bing shang jie mei — 冰上姐妹

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Changchun dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Lao dian ying jing dian zhen cang
    老电影经典珍藏
   • Lao dian ying ku
    老电影库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Can xue — 残雪

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Changchun dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Lao dian ying jing dian zhen cang
    老电影经典珍藏
   • Lao dian ying ku
    老电影库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chun lei — 春雷

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Changchun dian ying zhi pian chang ; ; dao yan, Huang Ye
  • Date [2002]
  • Series
   • Shenghuo gu shi pian
    生活故事片
   • Qiao jia ren dian ying bao ku xi lie
    俏佳人电影宝库系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dang de nü er — 党的女兒

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Changchun dian ying zhi pian chang ; bian ju Lin Shan ; dao yan Lin Nong
  • Date [1999?]
  • Edition VCD 2.0 ban ben.
  • Series
   • You xiu li shi gu shi pian
    优秀历史故事片
   • Qiao jia ren dian ying bao ku
    俏佳人电影宝库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Di san ge bei mou sha zhe — 第三个被谋杀者

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Changchun dian ying zhi pian chang she zhi ; dao yan Sun Sha
  • Date [2005]
  • Series
   • Lao dian ying jing dian zhen cang
    老电影经典珍藏
   • Lao dian ying ku
    老电影库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gu cha zhong sheng — 古刹钟声

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Changchun dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju Liu Baode ; dao yan Zhu Wenshun
  • Date [1999?]
  • Series
   • You xiu fan te gu shi pian
    优秀反特故事片
   • Qiao jia ren dian ying bao ku
    俏佳人电影宝库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guan bu zhu de chun guang — 關不住的春光

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Kunlun ying ye gong si she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Zao qi Zhongguo dian ying. jing dian shou cang
    早期中国电影. 经典收藏
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hai zhi lian = Love of the sea — 海之恋 Love of the sea

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Shanghai dian ying zhi pian chang ; bian ju Li Yunliang, Yang Shiwen, Wang Lian ; dao yan Zhao Huanzhang
  • Date 2006
  • Series
   • Gen wo xue Han yu
    跟我学汉语
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • He ping bao wei zhe — 和平保卫者

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Beijing dian ying zhi pian chang ; dao yan, Shi Lan ; bian ju, Hu Ke
  • Date [between 1990-1999?]
  • Series
   • Jie fang zhan zheng gu shi pian
    解放战争故事片
   • Qiao jia ren lao dian ying ku
    俏佳人老电影库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.