MARC Bibliographic Record

LEADER01821cam a2200385Ki 4500
001 9946846833602122
005 20180323024736.0
008 990708q19711972ja 000 0 jpn d
035    $a(OCoLC)ocm38994163
035    $a4684683
035    $a(WU)4684683-uwmadisondb
035    $a(EXLNZ-01UWI_NETWORK)999876465502121
040    $aWU$beng$cWU$dGZM$dOCoLC
041 1_ $ajpn$hchi
066    $c$1
090    $aDS777.47$b.C4816 1971 v.6
110 1_ $6880-01$aChina.$bZhongguo ren min jie fang jun.
880 1_ $6110-01/$1$aChina.$b中国人民解放軍.
245 10 $6880-02$aKokkyō naisen /$cTakada Fusao henʾyaku.
880 10 $6245-02/$1$a国共內戦 /$c高田富佐雄編訳.
260    $6880-03$aTōkyō :$bShin Jinbutsu Ōraisha,$c[between 1971 and 1972]
880    $6260-03/$1$a東京 :$b新人物往来社,$c[between 1971 and 1972]
300    $a1 volume ;$c20 cm.
336    $atext$btxt$2rdacontent
337    $aunmediated$bn$2rdamedia
338    $avolume$bnc$2rdacarrier
490 1_ $aSeika ryōgen Chūgoku Jinmin Kaihōgun senshi ;$v6
610 10 $6880-05$aChina.$bZhongguo ren min jie fang jun$xHistory.
880 10 $6610-05/$1$aChina.$b中国人民解放軍$xHistory.
651 _0 $aChina$xHistory$yRepublic, 1912-1949$xSources.
700 1_ $6880-06$aTakada, Fusao.
880 1_ $6700-06/$1$a高田富佐雄.
830 _0 $6880-04$aSeika ryōgen Chūgoku Jinmin Kaihōgun senshi ;$v6.
880 _0 $6830-04/$1$a星火燎原 中国人民解放軍戦史 ;$v6
994    $a11$bOCL$i22157
997    $aMARCIVE

MMS IDs

Document ID: 999876465502121
Network Electronic IDs:
Network Physical IDs: 999876465502121
mms_mad_ids: 9946846833602122