Rätt och politik : inlägg på ett gränsområde

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Conference arranged by Statsvetenskapliga föreningen i Finland.
  • Includes bibliographies.

Contents

  • Reflektioner rörande legaliteten i politiken / Lars Erik Taxell -- Påverkans gränser / Pär-Erik Back -- Grundlagen och verlikheten / Antero Jyränki -- Författning och politik / Dag Anckar -- Från landslagens konungabalk till republikens regeringsform / Sven Lindman -- Rätt och politik i de internationella relationerna / Allan Rosas -- Doktrin och verklighet / Steve Lindberg -- De rikssvenska juristerna och den svenska tryckfrihetsjuryn / Torbjörn Vallinder -- Riksdagen i regionalpolitiken / Guy-Erik Isaksson
Checking the Web...