געשיכטע פון יודושען פאלק אין דטר צייט פון בית שני

Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Yiddish
Geshikhṭe fun Yudishen folḳ in der tsayṭ fun Bayis̀ sheni
Schürer, Emil, 1844-1910
שירער, עמיל

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator Emil Shirer ; ferḳirtsṭe iberzetsung fun Dayṭsh durkh Z. Ḳalmanoṿits
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication 2. oyfl. Ṿilno : Druḳeray B.A. Ḳletsḳin, [192-?]
  2. אויפל. ווילנא : דרוקעריי ב.א. קלעצקין, [192-?]
 • Physical Details
  • volumes 1-2 ; 21 cm
 • OCLC ocm23463200

Notes

 • Abridged translation of: Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi.
Checking the Web...