Search Results

List of Results

 • phone_iphoneOnline
  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • No brief publication data available.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo ji she hui zhi fen zi — 國際社會之分子

  • Format Books
  • Author Zuo, Jiguo
   左紀國
  • Date Minguo 57 [1968]
  • Edition Tai chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Zhu, Shaoming, author
  • Date [2018]
  • Series
   • JCL studies in comparative law ; no. 17
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bi jiao fa she hui xue de kuang jia he fang fa : fa zhi hua, ben tu hua he quan qiu hua — 比较法社会学的框架和方法 : 法制化, 本土化和全球化

  • Format Books
  • Author Zhu, Jingwen
   朱景文
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Fa lü ke xue wen ku
    法律科学文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qin lue wen ti zhi guo ji fa de yan jiu — 侵略問題之國際法的硏究

  • Format Books
  • Author Zhu, Jianmin, 1909-
   朱建民, 1909-
  • Date Minguo 29 [1940]
  • Series
   • Zhong yang zheng zhi xue xiao yan jiu bu cong shu
    中央政治學校硏究部叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kuo chi fa ABC — 國際法ABC

  • Format Books
  • Author Zhu, Caizhen
   朱采眞
  • Date Minguo 18 [1929]
  • Series
   • ABC cong shu
    ABC叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin guo ji gong fa — 新國際公法

  • Format Books
  • Author Zhou, Wei
   周緯
  • Date 1930
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xian dai guo ji fa wen ti — 現代國際法問題

  • Format Books
  • Author Zhou, Gengsheng, 1889-1971
   周鯁生, 1889-1971
  • Date 1931
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Guo li Wuhan da xue cong shu
    國立武漢大學叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo ji fa da gang — 國際法大綱

  • Format Books
  • Author Zhou, Gengsheng, 1889-1971
   周鯁生, 1889-1971
  • Date 1989
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Min guo cong shu. 31
    民國叢書. 31
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo zhi shi chan quan bao hu qian yan wen ti yu WTO zhi shi chan quan xie yi — 中国知识产权保护前沿问题与WTO知识产权协议

  • Format Books
  • Author Tang Anbang zhu bian ; Wang Liming ... [deng] zhu
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Duo wei zhi shi chan quan wen ku
    多维知识产权文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.