UW–Madison Libraries Services during COVID–19

COVID–19 Library Dashboard
Library by Appointment: Access to Memorial Library now available

Search Results

List of Results

 • Hāshiyah ḥusaynīyah — ﺣﺎﺷﻳﮥ حسينية

  devicesOnline
  • Format Books
  • Author Muftīʹzādah, Muḥammad Ṣādiq ibn ʻAbd al-Raḥīm, -1808 or 1809 author
   مفتي زادة، محمد صادق بن عبد الرحيم
  • Date [1839]
  • Series
   • Early Arabic Printed Books from the British Library
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qinghai Musilin = al-Muslimūn fī Tshīnghʹhāy = Moslems in Qinghai — 青海穆斯林 = al-Muslimūn fī Tshīnghʹhāy = Moslems in Qinghai

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author [Qinghai sheng min zu shi wu wei yuan hui, Qinghai sheng Yisilan jiao xie hui bian]
  • Date 1989
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Que xi li lun — Poems. Selections. Chinese — 缺席理論

  devicesOnline
  • Format Books
  • Author Mīkhāʼīl, Dunyā, 1965- author
  • Date 2013
  • Series
   • "Dao yu huo da lu" he zhuang cong shu ; 12
    《島嶼或大陸》盒裝叢書 ; 12
   • Xianggang guo ji shi ge zhi ye 2013
    香港國際詩歌之夜2013
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Weiwu'er shougong yi tu an ji : Alabo wen, Posi wen — 维吾尔手工艺图案集 : 阿拉伯文, 波斯文

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Zhongguo mei shu jia xie hui Sinjiang fen hui bian ; Simayi. Kade'er, Beijing jiao yang shi ji fan yi fu wu you xian gong si yi
  • Date 2010
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jian ming Han yu Alabo yu ci dian = al-Muʻjam al-muyassar, Ṣīnī-ʻArabī — 简明汉語阿拉伯语词典 = al-Muʻjam al-muyassar, Ṣīnī-ʻArabī

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Beijing yu yan xue yuan "Jian ming Han yu Alabo yu ci dian" bian xie zu
  • Date 1988
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chen shui zai Jiasha — Poems. Selections. 2015. — 沉睡在加沙

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Darwīsh, Najwān, author
  • Date [2015]
  • Series
   • "Shi ge yu chong tu" he zhuang cong shu ; 4
    《詩歌與衝突》盒裝叢書 ; 4
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ningxia Musilin — 宁夏穆斯林

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Ma, Yibao, 1980- author
   马义保, 1980- author
  • Date 2011
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gulan jing : Zhong A wen dui zhao xiang zhu yi ben — Qurʼan. Chinese. — 古蘭經 : 中阿文对照详注译 本

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Shanmushi Tong Daozhang yi zhu
  • Date 1989
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qian jin zhong de Zhongguo Musilin — 前进中的中国穆斯林

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Zhongguo Yisilan jiao xie hui bian ji
  • Date 1957
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ya Fei ren min fan di man hua xuan = Selections of Afro-Asian people's anti-imperialist caricatures = Recueil de caricatures anti-imperialistes des peuples Afro-asiatique — 亚非人民反帝漫画选 = Selections of Afro-Asian people's anti-imperialist caricatures = Recueil de caricatures anti-imperialistes des peuples Afro-asiatique

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author [Ya Fei xin wen gong zuo zhe xie hui shu ji chu bian]
  • Date 1967
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.