UW–Madison Libraries Services during COVID–19

COVID–19 Library Dashboard
Library by Appointment: Access to Memorial Library now available

Search Results

List of Results

 • Sŭp'ein Hŏnpŏp chaep'an chedo e kwanhan yŏn'gu — 스페인 헌법 재판 제도 에 관한 연구

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author yŏn'gu ch'aegimja Im Yun-jŏng
  • Date 2017
  • Series
   • Pigyo Hŏnpŏp yŏn'gu ; 2017-B-4
    비교 헌법 연구 ; 2017-B-4
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Feng zhi ying = La sombra del viento — Sombra del viento. Chinese — 風之影 = La sombra del viento

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Ruiz Zafón, Carlos, 1964-2020 author
  • Date 2007
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Dang dai wen xue ; 49
    當代文學 ; 49
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xibanya wen hua shi — 西班牙文化史

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Xu, Bin
   徐斌
  • Date Minguo 47 [1958]
  • Series
   • Zhonghua cong shu
    中華叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taiwan Xibanya mao yi shi liao, 1664-1684 — 臺灣西班牙貿易史料, 1664-1684

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Fang Zhenzhen, Fang Shuru yi zhu
  • Date Minguo 95 [2006]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Taiwan wen hua xi lie ; 37
    台灣文化系列 ; 37
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Lao zhi min zhu yi shi hua xuan — 老殖民主义史话选

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Yan, Zhongping
   严中平
  • Date 1984
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hi izuru kuni to hi shizumanu kuni : Nihon, Supein kōryū no 400-nen = El imperio del sol naciente y el imperio en el que nunca se ponía el sol : España y Japón, cuatro siglos de relaciones — 日出づる国と日沈まぬ国 : 日本・スペイン交流の 400年 = El imperio del sol naciente y el imperio en el que nunca se ponía el sol : España y Japón, cuatro siglos de relaciones

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Kamikawa Michio, Kawabata Hiroaki hen
  • Date 2016
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dang shi jie nian qing de shi hou : can jia Xibanya nei zhan de Zhongguo ren (1936-1939) — 当世界年轻的时候 : 参加西班牙内战的中国人 (1936-1939)

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Ni, Huiru, author
   倪慧如, author
  • Date 2013
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Wen gu shu fang
    温故书坊
   • Li xiang guo (Guangxi shi fan da xue. Chu ban she)
    理想国 (Guangxi shi fan da xue chu ban she)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bie ren de tai tai — Mujer de Otro. Chinese — 別人的太太

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Luca de Tena, Torcuato
  • Date Minguo 57 [1968]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Shui niu wen ku ; 59
    水牛文庫 ; 59
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jin ri Xibanya — 今日西班牙

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Zhao, Yabo
   趙雅博
  • Date Minguo 44 [1955]
  • Series
   • Xian dai guo min ji ben zhi shi cong shu ; di 3 ji
    現代國民基本知識叢書, 第3輯
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo yu Xibanya wen hua lun ji — 中國與西班牙文化論集

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Zhongguo wen hua xue yuan. Xibanya yan jiu suo
  • Date Minguo 54 [1965]
  • Series
   • Xibanya cong shu
    西班牙叢書
   • Hua gang cong shu
    華岡叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.