Search Results

List of Results

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Studio Filmowe KADR przedstawia ; Zespȯł "Kamera" przedstawia ; scenariusz, Roman Polaṅski, Jerzy Skolimowski, Jakub Goldberg ; produkcja Zjednoczone Zespoły Realizatorów Filmowych, Zespȯł "Kamera" ; reżyseria, Roman Polaṅski
  • Date [2016]
  • Series
   • Martin Scorsese presents Masterpieces of Polish Cinema ; v. 3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Videos, Slides, Films
  • Author produkcja Zjednoczone Zespolły Realizatoro̓w Filmowych Zespo̓lł,,Kamera'' ; Wytwo̓rnia Filmo̓w Fabularnych Wroclław ; scenariusz Roman Polan̓ski, Jerzy Skolimowski, Jakub Goldberg ; kierownictwo produkcji Stanislław Zylewicz ; rez·yseria Roman Polan̓ski
  • Date [2006]
  • Series
   • 50 years of Janus Films ; no. 22
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.