UW–Madison Libraries Services during COVID–19

COVID–19 Library Dashboard
Library by Appointment: Access to Memorial Library now available

Browse the Catalog

Places

Time Periods

Content Types

Search Results

 • Format of type Books

  侵华日军第七三一部队罪证陈列馆文物图鉴. (一)
  Qin Hua Ri jun di qi san yi bu dui zui zheng chen lie guan wen wu tu jian. (1)

  Click to view Publication details. Click to view item Availability details.
  • Author Qin Hua Ri jun di 731 bu dui zui zheng chen lie guan bian ; [zhu bian Jin Chengmin, Song Jiqing, Yang Yanjun] = Chūgoku shinryaku Nihongun dai nanasan'ichi butai zaishō chinretsukan bunbutsu zukan. (1) / Chūgoku shinryaku Nihongun dai nanasan'ichi butai zaishō chinretsukan hen
  • Date 2011
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Riben jun qin Hua zhan zheng zui xing yan jiu cong shu ; 5
    日本军侵华战争罪行研究丛书 ; 5