Browse the Catalog

Search Results

Search Result

 • Meiguo guo hui yu Meiguo dui Hua zheng ce — 美国国会与美国对华政策

  • Format Books
  • Author Li, Qingsi, 1965-
   李庆四
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Dang dai shi jie yu Zhongguo cong shu
    当代世界与中国丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Ban zi zhu" guo hui yu Taiwan wen ti : Meiguo guo hui wai jiao xing wei mo shi — "半自主" 国会与台湾问题 : 美国国会外交行为模式

  • Format Books
  • Author Xin, Qiang, 1975-
   信强, 1975-
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Dang dai Meiguo guo hui yan jiu xi lie cong shu
    当代美国国会研究系列丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo hui yu Meiguo wai jiao zheng ce = Meiguo guohui yu Meiguo waijiao — 美国国会与美国外交= Meiguo guohui yu Meiguo waijiao

  • Format Books
  • Author Li, Qingsi
   李庆四
  • Date 2007
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo guo hui yu guo hui da xia — United States Capitol and Congress. Chinese.

  • Format Books
  • Date [2001?]
  • Series
   • Senate document (United States. Congress. Senate) ; 106-24
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo guo hui yu zheng dang — 美國國會與政黨

  • Format Books
  • Author Wang, Shixian
   王世憲
  • Date [Minguo 55 i.e. 1966]
  • Series
   • Ren ren wen ku; 168
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo guo hui yu guo hui da xia — United States Capitol and Congress. Chinese. — 美國國會與國會大廈

  • Format Books
  • Date [1999?]
  • Series
   • Senate document (United States. Congress. Senate) ; 105-23
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Guo hui cheng xu yu zheng ce guo cheng — Congressional procedures and the policy process. Chinese — 國會程序與政策過程

  • Format Books
  • Author Oleszek, Walter J
  • Date 1992
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Li fa cong shu
    立法叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo Guo hui yu Zhong Mei guan xi an li yu fen xi — 美国国会与中美关系案例与分析

  • Format Books
  • Author Sun Zhe deng zhu
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.