Library COVID-19 Dashboard

Library COVID-19 Dashboard
Learn more about updates to library services

Browse the Catalog

Search Results

 • Qin Hua Ri jun Guan dong jun qi san yi xi jun bu dui — 侵华日军关东军七三一细菌部队

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Qin Hua Ri jun Guan dong jun 731 bu dui zui zheng chen lie guan bian = Unit 731 : Japanese germ warfare unit in China / compiled by the Unit 731 Criminal Evidence Museum
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qin Hua Ri jun di qi san yi bu dui zui zheng chen lie guan wen wu tu jian. (1) — 侵华日军第七三一部队罪证陈列馆文物图鉴. (一)

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Qin Hua Ri jun di 731 bu dui zui zheng chen lie guan bian ; [zhu bian Jin Chengmin, Song Jiqing, Yang Yanjun] = Chūgoku shinryaku Nihongun dai nanasan'ichi butai zaishō chinretsukan bunbutsu zukan. (1) / Chūgoku shinryaku Nihongun dai nanasan'ichi butai zaishō chinretsukan hen
  • Date 2011
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Riben jun qin Hua zhan zheng zui xing yan jiu cong shu ; 5
    日本军侵华战争罪行研究丛书 ; 5
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Si wang gong chang : Meiguo yan gai de Riben xi jun zhan fan zui = Factories of death : Japanese biological warfare, 1932-45, and the American cover-up — Factories of death. Chinese — 死亡工厂 : 美国掩盖的日本细菌战犯罪 = Factories of death : Japanese biological warfare, 1932-45, and the American cover-up

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Harris, Sheldon H
  • Date 2000
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.