Browse the Catalog

Search Results

 • Sujianuo yu Yinni — 蘇加諾與印尼

  • Format Books
  • Author Huang, Xuehai
   黃學海
  • Date 1965
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Min zhu gai ge shi qi de Yindunixiya Hua ren — 民主改革时期的印度尼西亚华人

  • Format Books
  • Author Cao, Yunhua author
   曹云华, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shi jie Hua qiao Hua ren yan jiu wen ku
    世界华侨华人研究文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tōnan Ajia shakai no ichiruikei : Indoneshia shakai kōseishi — 東南アジア社會の一類型 : インドネシア社會構成史

  • Format Books
  • Author Kobayashi, Ryōsei, 1898-1975
   小林良正, 1898-1975
  • Date Shōwa 24 [1949]
  • Series
   • Shakai kōseishi taikei. dai 2-bu. Tōyō shakai kōsei no hatten
    社會構成史体系. 第2部. 東洋社會構成の發展
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gan yu mao feng xian di yi nian : Sujia-no zong tong 1964 nian 8 yue 17 ri guo qing yan shuo — 敢於冒風險的一年 : 蘇加諾總統1964年8月17日國慶演說

  • Format Books
  • Author Soekarno, 1901-1970
  • Date 1964
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Daitōa Kyōeiken" to maboroshi no Sumatora Tetsudō : gyokuon hōsō no hi ni kanseishita daini no Taimen Tetsudō — 「大東亜共栄圈」と幻のスマトラ鉄道 : 玉音放送の日に完成した第二の泰緬鉄道

  • Format Books
  • Author Ezawa, Makoto, 1949- author
   江澤誠, 1949- author
  • Date 2018
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yinni jing ji shi — Netherlands India. Chinese — 印尼經濟史

  • Format Books
  • Author Furnivall, J. S. (John Sydenham)
  • Date 1979
  • Series
   • Jing ji xue ming zhu fan yi cong shu ; di 132 zhong
    經濟學名著翻譯叢書 ; 第132種
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yinni bao luan shi mo — 印尼暴乱始末

  • Format Videos, Slides, Films
  • Date [1998]
  • Series
   • Bai ke quan shu VCD
    百科全書 VCD
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ ʻIndōnīsīa : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap — นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพี่อนบ้านในยุดสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

  • Format Books
  • Author Suraphong Chaiyanām author
   สุรพงษ์ ชัยนาม, author
  • Date 2561 [2018]
  • Edition Phim khrang rǣk.
  • Series
   • Nangsư̄ chut nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap
    หนังสือชด นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพี่อนบ้านในยุดสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taĭnai︠a︡ voĭna protiv Indonezii — Тайная война против Индонезии

  • Format Books
  • Author Lavrentʹev, A. K. (Aleksandr Konstantinovich)
   Лаврентьев, А. К. (Александр Константинович)
  • Date 1960
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Problemy sovremennoĭ Indonezii. [Sbornik stateĭ. — Проблемы современной Индонезии. [Сборник статей

  • Format Books
  • Author Otv. red. V. A. Ti︠u︡rin]
  • Date 1968
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.