Library COVID-19 Dashboard

Library COVID-19 Dashboard
Learn more about updates to library services

Browse the Catalog

Search Results

 • devicesOnline
  • Format Books
  • Author Roy Kamphausen, David Lai, Travis Tanner, editors
  • Date 2014
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qing dai bei bu bian jiang ka lun yan jiu — 清代北部边疆卡伦研究

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Baoyinchaoketu, 1962-
   宝音朝克图, 1962-
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Qing dai jiang yu xing cheng yan jiu
    淸代疆域形成硏究
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Huan hai fu bo da shi ji : [12 juan] — 宦海伏波大事記 : [12卷]

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Chen, Fuling
   陳福齡
  • Date [1974?]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan ; 289
    沈雲龍, 289
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan di 29 ji (Taibei xian Yonghe zheng, Wen hai chu ban she) ; 289
    近代中國史料叢刊第29輯(Taibei xian Yonghe zheng, Wen hai chu ban she) ; 289
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • China today : defence science and technology — Jin ri Zhongguo. English.

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author [Editor in Chief, Xie Guang ... and others]
  • Date 1993
  • Edition First edition.
  • Series
   • China today
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Kumar, Ran Vir
  • Date 2003
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo zheng zhi guo fang shi — 中國政治國防史

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Li, Zhen, 1914-
   李震, 1914-
  • Date Minguo 75 [1986]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ming dai jiu bian shi di yan jiu = Research on history and geography of the nine border defense areas in Ming dynasty — 明代九边史地研究 = Research on history and geography of the nine border defense areas in Ming dynasty

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Liu, Jingchun (Historian of geographic study), author
   刘景纯 (Historian of geographic study), author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ming dai bian fang — 明代邊防

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Meng Sen ... [and others] chu
  • Date [Minguo 57 i.e. 1968]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Ming shi lun cong ; zhi 6
    明史論叢 ; 之6
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Defense structures — Cheng chi fang yu jian zhu. English

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Author Qiao, Yun, 1920-
  • Date 2001
  • Series
   • Zhongguo gu jian zhu da xi
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi ju ji zhuan xia : Taiwan nei mu — 時局急轉下 : 台湾內幕

  menu_bookPhysical
  • Format Books
  • Date [1950?]
  • Series
   • Qi ri tan she cong kan
    七日談社叢刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.