Search Results

Filtered by

 • Mei li Dali : Dali hao feng guang shi jie gong fen xiang — 魅力大理 : 大理好风光世界共分享

  Physical
  • Format Books
  • Author He Yizhang zhu bian = Charming Dali, the hometown of romance : Dali enchanting landscapes shared by the world
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Baso Kokka Fūkeiku = Matsu National Scenic Area — 馬祖國家風景區 = Matsu National Scenic Area

  Physical
  • Format Books
  • Author [henshū Go Bunyū]
  • Date 2006
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yi he yuan = Summer Palace — 颐和园 = Summer Palace

  Physical
  • Format Books
  • Author Yao, Tianxin
   姚天新
  • Date 1997
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • A'erjin Shan Ziran Baohuqu = The Arjin mountain nature reserve — 阿尔金山自然保护区 = The Arjin mountain nature reserve

  Physical
  • Format Books
  • Author [bian gao Yu Yan, Xiang Jing deng]
  • Date 2008
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo Xinjiang ming sheng gu ji = China's places of interest in Xinjiang
    中国新疆名胜古迹 = China's places of interest in Xinjiang
   • Zhongguo Xinjiang ming sheng gu ji
    中国新疆名胜古迹
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chang Jiang liu yu ji qi fu di = The Yangtze Valley and beyond — Yangtze valley and beyond — 长江流域及其腹地 = The Yangtze Valley and beyond

  Physical
  • Format Books
  • Author Bird, Isabella L. (Isabella Lucy), 1831-1904
  • Date [2011]
  • Series
   • "Zhongguo yan jiu" wai wen jiu ji hui kan. Zhongguo ji lu. 7
    "中国研究"外文旧籍汇刊. 中国纪录. 7
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chang cheng — 長城

  Physical
  • Format Books
  • Author Yu Jin bian ; Cheng Dalin she ying
  • Date 1980
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jinmen xing — 金門行

  Physical
  • Format Books
  • Author Yu, Ruji
   余如季
  • Date [1970?]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zheng He xia Xi yang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji — 鄭和下西洋國際學術硏討會論文集

  Physical
  • Format Books
  • Author Zheng He xia Xi yang guo ji xue shu yan tao hui (2002 : (Tʻai-nan shih, Taiwan)
  • Date 2003
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zheng He yuan hang yu shi jie wen ming : ji nian Zheng He xia xi yang 600 zhou nian lun wen ji — 郑和远航与世界文明 : 纪念郑和下西洋 600周年论文集

  Physical
  • Format Books
  • Author Zheng He yuan hang yu shi jie wen ming ji ji nian Zheng He xia xi yang 600 zhou nian xue shu yan tao hui (2004 : (Beijing da xue)
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jin dai Zhongguo kan Tianjin cong shu — 近代中国看天津丛书

  Physical
  • Format Books
  • Author Tianjin Shi lü you ju bian
  • Date 2009
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.