Browse the Catalog

Search Results

 • Wan Sitong ping zhuan : fu Wan Sida ping zhuan — 万斯同评传 : 附万斯大评传

  • Format Books
  • Author Fang, Zuyou, 1932-
   方祖猷, 1932-
  • Date 1996
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 150
    中国思想家评传丛书 ; 150
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yan Yu ping zhuan — 严羽评传

  • Format Books
  • Author Xu, Zhigang, 1944-
   许志刚, 1944-
  • Date 1997
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 98
    中国思想家评传丛书 ; 98
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu" zong mu ti yao — 《中国思想家评传丛书》总目提要

  • Format Books
  • Author Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin
  • Date 1999-
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jing Fang ping zhuan — 京房评传

  • Format Books
  • Author Lu, Yang, 1934-
   卢央, 1934-
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 22
    中国思想家评传丛书 ; 22
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • He Xiu ping zhuan — 何休评传

  • Format Books
  • Author Huang, Pumin
   黄朴民
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 29
    中国思想家评传丛书 ; 29
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fu Xuan ping zhuan : fu Yang Quan ping zhuan — 傅玄评传 : 附杨泉评传

  • Format Books
  • Author Wei, Ming'an, 1932-
   魏明安, 1932-
  • Date 1996
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 37
    中国思想家评传丛书 ; 37
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sengzhao ping zhuan — 僧肇评传

  • Format Books
  • Author Xu, Kangsheng
   许抗生
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 42
    中国思想家评传丛书 ; 42
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Quan Zuwang ping zhuan — 全祖望评传

  • Format Books
  • Author Wang, Yongjian, 1934-
   王永健, 1934-
  • Date 1996
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 162
    中国思想家评传丛书 ; 162
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Feng Guifen ping zhuan — 冯桂芬评传

  • Format Books
  • Author Xiong, Yuezhi
   熊月之
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 180
    中国思想家评传丛书 ; 180
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Liu Xie ping zhuan — 刘勰评传

  • Format Books
  • Author Yang, Ming, 1942-
   杨明, 1942-
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 49
    中国思想家评传丛书 ; 49
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.