Browse the Catalog

Search Results

 • Song Yingxing ping zhuan — 宋应星评传

  • Format Books
  • Author Pan, Jixing
   潘吉星.
  • Date 1990
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 139
    中国思想家评传丛书 ; 139
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu Jingzi ping zhuan — 吳敬梓评传

  • Format Books
  • Author Chen, Meilin
   陈美林.
  • Date 1990
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 159
    中国思想家评传丛书 ; 159
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Zhidong ping zhuan — 张之洞评传

  • Format Books
  • Author Feng, Tianyu, 1942-
   冯天瑜, 1942-
  • Date 1991
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 191
    中国思想家评传丛书 ; 191
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Li Shizhen ping zhuan — 李时珍评传

  • Format Books
  • Author Tang, Mingbang
   唐明邦.
  • Date 1991
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 127
    中国思想家评传丛书 ; 127
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dai Zhen ping zhuan — 戴震評傳

  • Format Books
  • Author Li, Kai, 1943-
   李开, 1943-
  • Date 1992
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 166
    中国思想家评传丛书 ; 166
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jia Yi ping zhuan : fu Lu Jia Chao Cuo ping zhuan — 贾谊评传 : 附陆贾晁错评传

  • Format Books
  • Author Wang, Xingguo, 1937-
   王兴国, 1937-
  • Date 1992
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 15
    中国思想家评传丛书 ; 15
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Huan Tan, Wang Chong ping zhuan — 桓谭, 王充评传

  • Format Books
  • Author Zhong, Zhaopeng
   钟肇鹏
  • Date 1993
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 24
    中国思想家评传丛书 ; 24
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wang Tao ping zhuan — 王韬评传

  • Format Books
  • Author Zhang, Hailin, 1957-
   张海林, 1957-
  • Date 1993
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 185
    中国思想家评传丛书 ; 185
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Du Fu ping zhuan — 杜甫评传

  • Format Books
  • Author Mo, Lifeng, 1949-
   莫砺锋, 1949-
  • Date 1993
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 66
    中国思想家评传丛书 ; 66
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mozi ping zhuan — 墨子评传

  • Format Books
  • Author Xing, Zhaoliang, 1949-
   邢兆良, 1949-
  • Date 1993
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 4
    中国思想家评传丛书 ; 4
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.