Browse the Catalog

Search Results

 • "Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu" zong mu ti yao — 《中国思想家评传丛书》总目提要

  • Format Books
  • Author Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin
  • Date 1999-
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fu Xuan ping zhuan : fu Yang Quan ping zhuan — 傅玄评传 : 附杨泉评传

  • Format Books
  • Author Wei, Ming'an, 1932-
   魏明安, 1932-
  • Date 1996
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 37
    中国思想家评传丛书 ; 37
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Feng Guifen ping zhuan — 冯桂芬评传

  • Format Books
  • Author Xiong, Yuezhi
   熊月之
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 180
    中国思想家评传丛书 ; 180
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Liu Yin ping zhuan — 刘因评传

  • Format Books
  • Author Shang, Jude
   商聚德
  • Date 1996
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 105
    中国思想家评传丛书 ; 105
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Liu Zongzhou ping zhuan — 刘宗周评传

  • Format Books
  • Author Dongfang, Shuo, 1963-
   东方朔, 1963-
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 141
    中国思想家评传丛书 ; 141
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shang Yang ping zhuan — 商鞅评传

  • Format Books
  • Author Zheng, Liangshu, 1940-
   郑良树, 1940-
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 5
    中国思想家评传丛书 ; 5
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mozi ping zhuan — 墨子评传

  • Format Books
  • Author Xing, Zhaoliang, 1949-
   邢兆良, 1949-
  • Date 1993
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 4
    中国思想家评传丛书 ; 4
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mengzi ping zhuan — 孟子评传

  • Format Books
  • Author Yang, Zebo, 1953-
   杨泽波, 1953-
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 6
    中国思想家评传丛书 ; 6
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhuangzi ping zhuan — 庄子评传

  • Format Books
  • Author Yan, Shi'an, 1956-
   颜世安, 1956-
  • Date 1999
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 8
    中国思想家评传丛书 ; 8
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Yanyuan ping zhuan — 张彥远评传

  • Format Books
  • Author Xu, Zuliang
   许祖良
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 72
    中国思想家评传丛书 ; 72
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.