UW–Madison Libraries Services during COVID–19

COVID–19 Library Dashboard
Get the latest information on the status of library spaces and services

Browse the Catalog

Search Results

 • Hong chao wai shi — 紅朝外史

  • Format Books
  • Author Yue, Qian
   岳騫
  • Date 1968-
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Lao ge ming jia gao feng mei de di gu shi — 老革命家高风美德的故事

  • Format Books
  • Author Yuan, Shengli
   袁胜利
  • Date 1983
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gongheguo xi yuan lu — 共和国洗寃录

  • Format Books
  • Author Chao Ying, Yu Minhui bian
  • Date 1993
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Dang dai Zhongguo da ji shi cong shu
    当代中国大纪实丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gong he guo yi shi : Gong he guo zhong da shi jian he jue ce nei mu — 共和国轶事 : 共和国重大事件和決策内幕

  • Format Books
  • Author Qiu Shi bian
  • Date 1998
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qin li yi jiu wu qi — 亲历一九五七

  • Format Books
  • Author Xu, Zhucheng, 1907-1991
   徐铸成, 1907-1991
  • Date 2003
  • Edition Di 2 ban.
  • Series
   • Gai bian na ge shi ji de ren he shi
    改变那个世纪的人和事
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhi qing zhe shuo. Di 3 ji — 知情者说. 第3集

  • Format Books
  • Author Chen Dunde zhu
   董保存
  • Date 2004-
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ye ti de hui yi : shui, lei, xue, jiu zhong de san ci ge ming hui yi lu — 液體的回憶 : 水、淚、血、酒中的三次革命回憶錄

  • Format Books
  • Author Ding, Xueliang, 1952-
   丁學良, 1952-
  • Date 2004
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Wen hua cong kan
    文化叢刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zou jin huai ren tang — 走近怀仁堂

  • Format Books
  • Author Dong, Baozun
   董保存
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Te shu de jiao wang : sheng wei di yi shu ji fu ren de hui yi — 特殊的交往 : 省委第一书记夫人的回忆

  • Format Books
  • Author Shui, Jing, 1929-
   水静, 1929-
  • Date 2005
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Feng yun ce ji : Wo zai ren min ri bao fu kan de sui yue — 风云侧记 : 我在人民日报副刊的岁月

  • Format Books
  • Author Yuan, Ying
   袁鹰
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.