Browse the Catalog

Related Topics

Time Periods

Content Types

Search Results

 • Format of type Books

  三湘從事錄/
  San Xiang cong shi lu

  Click to view Publication details. Click to view item Availability details.
  • Author [Lu Qi deng zhuan]
  • Date Minguo 53 [1964]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Zhongguo jin dai nei luan wai huo li shi gu shi cong shu
    中國近代內亂外禍歷史故事叢書
 • Format of type Books

  魯春秋
  Lu chun qiu

  Click to view Publication details. Click to view item Availability details.
  • Author Zha, Jizuo, 1601-1676
   查繼佐, 1601-1676
  • Date 2009
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Taiwan wen xian shi liao cong kan. 106
    台湾文献史料丛刊. 106
   • Taiwan wen xian cong kan ; di 118 zhong
    臺灣文獻叢刊 ; 第118種.
   • Taiwan wen xian cong kan ; di 268 zhong
    臺灣文獻叢刊 ; 第268種
   • Taiwan wen xian cong kan ; di 99 zhong
    臺灣文獻叢刊 ; 第99種.
   • Taiwan wen xian cong kan ; di 135 zhong
    臺灣文獻叢刊 ; 第135種.