Your Search Results

Filters and Results

Filter your Search Results

Your results include resources from UW System schools, including UW-Madison. What does this mean?

Filter by Online Access

Search Result

 • 中国影视产业发展报告 = Annual report on the development of China's film and television industry
  – Zhongguo ying shi chan ye fa zhan bao gao = Annual report on the development of China's film and television industry

  • Creator Zhu bian si ruo ; zhi xing zhu bian chen peng, xu ya ping, chen rui
  • Date 2017-
  • Series
   • Ying shi lan pi shu
    影视蓝皮书
  • Copies Physical
 • 中国市场监管研究
  – 中国工商管理研究/#/中國工商管理研究 [[ZHONGGUO GONGSHANG GUANLI YANJIU]]

  • Date 2016-
  • Copies Online
 • 中国边疆学年鉴 = Chinese borderland studies yearbook
  – Zhongguo bian jiang xue nian jian = Chinese borderland studies yearbook

  • Creator Zhongguo she hui ke xue yuan Zhongguo bian jiang yan jiu suo bian
  • Date 2016-
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo she hui ke xue nian jian
    中国社会科学年鉴
  • Copies Physical
 • 中国企业绿色发展报告
  – Zhongguo qi ye lü se fa zhan bao gao

  • Date 2015-
  • Series
   • Qi ye lan pi shu
    企业蓝皮书
  • Copies Physical
 • 影视戏剧评论
  – Ying shi xi ju ping lun

  • Date 2015-
  • Copies Physical
 • 東吳外語學報
  – Dong Wu wai yu xue bao

  • Date Min guo 104 [2015]-
  • Copies Physical
 • 中国辞书学报
  – Zhongguo ci shu xue bao

  • Creator Zhongguo ci shu xue hui "Zhongguo ci shu xue bao" bian wei hui bian ; Zhongguo ci shu xue hui zhu ban
  • Date 2015-
  • Copies Physical
 • 近代中外关系史研究
  – Jin dai Zhong wai guan xi shi yan jiu

  • Creator Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhong wai guan xi shi yan jiu shi, Zhejiang da xue Jiang Jieshi yu jin dai Zhongguo yan jiu zhong xin zhu ban
  • Date 2015-
  • Copies Physical
 • 城镇化
  – Cheng zhen hua

  • Series
   • Cheng zhen hua si kao zhe
    城镇化思考者
  • Copies Physical
 • 工程科学学报
  – Gong cheng ke xue xue bao

  • Date 2015-
  • Copies Physical

Can’t find what you’re looking for?