Search Results

 • 東華漢學
  – Dong hua han xue

  • Creator Guo li dong hua da xue Zhongguo yu wen xue xi
  • Date 2003-
 • 詞學季刊
  – Ci xue ji kan

  • Date 1967
  • Edition Zai ban.
 • 新社學報
  – Xin she xue bao

  • Date 1967-1973
 • 文学评论
  – Wen xue ping lun

  • Creator Nanjing da xue Zhongguo xian dai wen xue yan jiu zhong xin bian xuan
  • Date 2003-
  • Series
   • 21 shi ji nian du wen xue ping lun xuan
    21世纪年度文学评论选
 • 中国文学月刊 = Zhong guo
  – Zhongguo (Beijing, China : 1985)
  – Zhongguo wen xue yue kan = Zhong guo

  • Date 1986
 • 詞學季刊
  – Ci xue ji kan

  • Date Minguo 56 [1967]
 • 中国文史精华年选 = China : the cream of culture & history
  – Zhongguo wen shi jing hua nian xuan = China : the cream of culture & history

  • Date 2006-
 • 中囯古代常用文体规范读本. 曲
  – Zhongguo gu dai chang yong wen ti gui fan du ben. Qu

  • Creator Lü, Shukun
   呂树坤
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
 • 中国 : 文学双月刊
  – Zhongguo (Beijing, China : 1985)
  – Zhongguo : Wen xue shuang yue kan

  • Date 1985
 • 中囯古典小说鑑赏
  – Zhongguo gu dian xiao shuo jian shang

  • Creator zhu bian Jiao Yuansheng, Zhang Rong ; fu zhu bian Yang Lin, Li Hui
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Pu tong gao xiao ren wen su zhi jiao yu tong yong jiao cai
    普通高校人文素质敎育通用敎材