Search Results

 • 中国古建筑文化之旅 : 山东
  – Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü. Shandong

  • Creator Zhang, Runwu, 1940-
   张润武, 1940-
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • "Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü" cong shu
    《中国古建筑文化之旅》丛书
 • 山东对外经济贸易年鉴 = Almanac of Shandong foreign economic relations and trade
  – Shandong dui wai jing ji mao yi nian jian = Almanac of Shandong foreign economic relations and trade

  • Creator Shandong Sheng dui wai mao yi jing ji he zuo ting bian
 • 大捷孟良固 : 转战鲁中南卷
  – Da jie Menglinggu : Zhuan zhan Lu zhong nan juan

  • Creator Zhang, Huimin, 1964-
   张慧敏, 1964-
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo ge ming dou zheng bao gao wen xue cong shu
    中国革命斗争报告文学丛书
 • 山东年鉴 = Shandongnianjian
  – Shandong nian jian = Shandongnianjian

  • Creator Shandong sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui, "Shandong nian jian" bian ji bu
  • Date 1988-
 • 山東文史资料选辑
  – Shandong wen shi zi liao xuan ji

  • Creator Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shandong Sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
  • Date 1986-
 • 山东史志资料
  – Shandong shi zhi zi liao

  • Creator Shandong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
  • Date 1982-
 • 文史资料选辑
  – Wen shi zi liao xuan ji (Shandong Sheng, China)
  – Wen shi zi liao xuan ji

  • Creator Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shandong Sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
  • Date 1991-
 • 山东贸易外经统计年鉴 = Sandong domestic trade and foreign economics statistical yearbook
  – Shandong mao yi wai jing tong ji nian jian = Sandong domestic trade and foreign economics statistical yearbook

 • 文史資料選輯
  – Wen shi zi liao xuan ji (Shandong Sheng, China)
  – Wen shi zi liao xuan ji

  • Creator Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shandong sheng wei yuan hui, wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
 • 山东统计年鉴
  – Shandong tong ji nian jian

  • Creator Shandong Sheng tong ji ju bian