Search Results

 • 中国教育统计年鉴
  – Zhongguo jiao yu tong ji nian jian (1998)
  – Zhongguo jiao yu tong ji nian jian

  • Creator Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu fa zhan gui hua si = Educational statistics yearbook of China / Department of Development & Planning, Ministry of Education, the People's Republic of China
  • Date 1999-
 • 中国教育事业统计年鉴 = Educational statistics yearbook of China
  – Zhongguo jiao yu shi ye tong ji nian jian = Educational statistics yearbook of China

  • Creator Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jiao yu wei yuan hui ji hua jian she si
  • Date 1993-1998