Search Results

 • 中国建制镇基本情况统计资料 = China township statistics
  – Zhongguo jian zhi zhen ji ben qing kuang tong ji zi liao = China township statistics

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui bian
  • Date 2004-
 • 农民收入调查与硏究 = Survey and research on rural residents' income
  – Nong min shou ru diao cha yu yan jiu = Survey and research on rural residents' income

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui bian
 • 中国县市社会经济统计槪要
  – Zhongguo xian shi she hui jing ji tong ji gai yao

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui
  • Date 2000-
 • 中国农村乡镇统计槪要
  – Zhongguo nong cun xiang zhen tong ji gai yao

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui
  • Date 2000-
 • 贫困监测报告. 内蒙古, 甘肃
  – Pin kun jian ce bao gao. Nei Mengu, Gansu

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui, Guo wu yuan fu pin ban wai zi xiang mu guan li zhong xin = Poverty monitoring report / General Organization of Rural Social-Economic Survey of State Statistical Bureau of China and Foreign Capital Project Management Center of State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development
 • 贫困监测报告. 广西, 贵州, 云南
  – Pin kun jian ce bao gao. Guangxi, Guizhou, Yunnan

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui, Guo wu yuan fu pin ban wai zi xiang mu guan li zhong xin = Poverty monitoring report / General Organization of Rural Social-Economic Survey of State Statistical Bureau of China and Foreign Capital Project Management Center of State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development
 • 贫困监测报告. 四川, 陕西, 宁夏
  – Pin kun jian ce bao gao. Sichuan, Shanxi, Ningxia

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui, Guo wu yuan fu pin ban wai zi xiang mu guan li zhong xin = Poverty monitoring report / General Organization of Rural Social-Economic Survey of State Statistical Bureau of China and Foreign Capital Project Management Center of State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development
 • 中国农村住戶调查年鉴
  – Zhongguo nong cun zhu hu diao cha nian jian

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui bian
  • Date 1993-2010
 • 中国农村统计年鉴
  – Zhongguo nong cun tong ji nian jian

  • Creator Guo jia tong ji ju nong ye tong ji si bian
 • 中囯县(市)社会经济统计年鑑 = China county statistical yearbook
  – Zhongguo xian (shi) she hui jing ji tong ji nian jian = China county statistical yearbook

  • Creator Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui
  • Date 2001-2012