Search Results

List of Results

 • Shōwa shi kōgi. Gunjin hen — 昭和史講義. 軍人篇

  • Format Books
  • Author Tsutsui Kiyotada hen
  • Date 2018
  • Series
   • Shōwa shi kōgi
    昭和史講義
   • Chikuma shinsho (Chikuma Shobō) ; 1341
    ちくま新書 (Chikuma Shobō) ; 1341
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Beikoku Daitōryō e no tegami : Ichimaru Rinosuke Chūjō no shōgai. Takamura Kōtarō to Seiyō — 米国大統領への手紙 : 市丸利之助中将の生涯. 高村光太郎と西洋

  • Format Books
  • Author Hirakawa, Sukehiro, 1931- author
   平川祐弘, 1931- author
  • Date 2017
  • Series
   • Hirakawa Sukehiro ketteiban chosakushū ; dai 7-kan
    平川祐弘決定版著作集 ; 第7卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Gyokusai sōshikikan" no etegami : wakaki hi no ryūgaku no chi Amerika kara saigo no chi Iōjima made, Rikugun Chūjō Kuribayashi Tadamichi ga waga ko ni kaki tsuzutta mō hitotsu no senchūshi — 「玉砕総指揮官」の絵手紙 : 若き日の留学の地アメリカから最期の地・硫黄島まで、陸軍中将栗林忠道が我が子に書き綴ったもうひとつの戦中史

  • Format Books
  • Author Kuribayashi, Tadamichi, 1890 or 1891-1945
   栗林忠道, 1890 or 1891-1945
  • Date 2002
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Shōgakkan bunko
    小学館文庫
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shinjitsu no Nihon kaigunshi — 真実の日本海軍史

  • Format Books
  • Author Okumiya, Masatake, 1909-2007
   奥宮正武, 1909-2007
  • Date 1999
  • Edition Dai 1-han.
  • Series
   • PHP bunko
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dai Tōa Sensō sakusen nisshi — Sakusen nisshi de tsuzuru Dai Tōa Sensō — 大東亜戦争作戦日誌

  • Format Books
  • Author Imoto, Kumao, 1903-
   井本熊男, 1903-
  • Date 1998
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sensō kara heiwa e : moto seinen Kaigun shikan no shuki — 戦争から平和へ : 元青年海軍士官の手記

  • Format Books
  • Author Doi, Hiroshi, 1922-
   土井寬, 1922-
  • Date 1995
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Daihonʼei kimitsu nisshi — 大本営機密日誌

  • Format Books
  • Author Tanemura, Sakō, 1904-1966
   種村佐孝, 1904-1967
  • Date 1995
  • Edition Shinsōban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Niniroku Jiken Gunpō Kaigi — 二・二六事件軍法会議

  • Format Books
  • Author Hara, Hideo, 1917-
   原秀男, 1917-
  • Date 1995
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiji no gaikoku buki shōnin : Teikoku Kaigun o zōkyōshita Myuntā — 明治の外国武器商人 : 帝国海軍を増強したミュンター

  • Format Books
  • Author Nagashima, Yōichi, 1946- author
   長島要一, 1946- author
  • Date 1995
  • Series
   • Chūkō shinsho ; 1255
    中央新書 ; 1255
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Moto daihonʼei sanbō no Taiheiyō senso — 元大本営參謀の太平洋戦争

  • Format Books
  • Author Sejima, Ryūzō, 1911-2007
   瀨島龍三, 1911-
  • Date 1995
  • Series
   • Tōkyō bukkuretto ; 12
    東京ブックレト ; 12
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.