Search Results

List of Results

 • Yŏnghwain ŭl wihan pŏmyul kaidŭ — 영화인 을 위한 법률 가이드

  • Format Books
  • Author Cho, Kwang-hŭi, 1970-
   조광희
  • Date 2003
  • Edition 1-pʻan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Taet'erŏ ippŏp ŭi hŏnpŏpchŏk munje : Miguk aegukpŏp (Patriot Act) ŭl chungsim ŭro — 대테러 입법 의 헌법적 문제 : 미국 애국법 (Patriot Act) 을 중심 으로

  • Format Books
  • Author Hŏnpŏp Chaep'anso, Hŏnpŏp Chaep'an Yŏn'guwŏn
  • Date 2014
  • Series
   • Pigyo hŏnpŏp chaep'an yŏnggu ; 2014-B-3
    비교 헌법 재판 연구 ; 2014-B-3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Miguk ŭi konggae maesu kyujepŏp e kwanhan yŏngu — 美國의公開買受規制法에관한研究

  • Format Books
  • Author Sŏ, Chŏng-hang
   徐正恒
  • Date 1993
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo zi xun tong xin fa an li ping xi — 美國資訊通信法案例評析

  • Format Books
  • Author Peng Xinyi zhu bian
  • Date 2002
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Qing hua ke ji fa lü ; 1
    淸華科技法律 ; 1
   • Qing hua ke fa cong shu
    淸華科法叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo gong gong qi yue fa zhi zhi yan jiu : wo guo zheng fu cai gou ji wei ban zhi du xing ge jian yi — 美國公共企約法制之研究 : 我國政府採購及委辦制度興革建議

  • Format Books
  • Author yan jiu zhu chi ren Tang Dezong ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui bian yin
  • Date Minguo 82 [1993]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiguo : dui bu fen Zhongguo chan pin zheng shou zui zhong fan qing xiao fan bu tie shui an — 美国 : 对部分中国产品征收最终反倾销反补贴稅案 (DS379号)

  • Format Books
  • Author Shang wu bu tiao yue fa lu si, Shanghai WTO shi wu zi xun zhong xin bian yi
  • Date 2011
  • Series
   • Zhongguo can yu shi mao zu zhi zheng duan jie jue ji zhi an li cong shu
    中国参与世贸组织争端解决机制案例丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ou Mei jin kou jiu ji zhi du ji qi si fa jiu ji zhi bi jiao — 歐美進口救濟制度及其司法救濟之硏究

  • Format Books
  • Author ji hua zhu chi ren Zuo Junde ; Jing ji bu mao yi diao cha wei yuan hui bian yin
  • Date Minguo 85 [1996]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Jin kou jiu ji fa gui zhi du zhuan ti yan jiu cong shu ; (9)
    進口救濟法規制度專題硏究叢書 ; (9)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ou Mei fan qing xiao zhi du ji qi si fa jiu ji zhi yan jiu — 歐美反傾銷制度及其司法救濟之硏究

  • Format Books
  • Author ji hua zhu chi ren Yu Depei ; Jing ji bu mao yi diao cha wei yuan hui bian yin
  • Date Minguo 85 [1996]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Jin kou jiu ji fa gui zhi du zhuan ti yan jiu cong shu ; (8)
    進口救濟法規制度專題硏究叢書 ; (8)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shintsūshōhō no kyōi : Nichi-Bei keizai masatsu wa arata na dankai ni haitta — 新通商法の脅威 : 日米経済摩擦は新たな段階に入った

  • Format Books
  • Author Obi, Toshio
   小尾敏夫
  • Date 1989
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kazokushi no shomondai — 家族史の諸問題

  • Format Books
  • Author Aoyama, Michio, 1902-1978
   青山道夫, 1902-1978
  • Date 1990
  • Series
   • "Kazoku konʼin" kenkyū bunken senshū. Sengo hen ; 5
    「家族・婚姻」研究文献選集. 戦後篇 ; 5
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.