Search Results

List of Results

 • Zhongguo ke chi xu fa zhan zhan lüe = Zhongguo kechixu fazhan zhanlüe — 中国可持续发展战略 = Zhongguo kechixu fazhan zhanlüe

  • Format Books
  • Author Zhongguo 21 shi ji yi cheng guan li zhong xin ke chi xu fa zhan zhan lüe yan jiu zu, Zhongguo ke xue yuan di li ke xue yu zi yuan yan jiu suo zhu
  • Date 2008
  • Edition Di 2 ban.
  • Series
   • Ling dao gan bu jue ce da can kao
    领导干部决策大参考
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sheng tai wen ming yan jiu qian yan bao gao — 生态文明研究前沿报告

  • Format Books
  • Author Xue Xiaoyuan, Li Huibin zhu bian ; Zhong gong zhong yang bian yi ju Zhongguo xian shi wen ti yan jiu zhong xin, Zhong gong zhong yang bian yi ju 'Makesi zhu yi yu xian shi' za zhi she bian
  • Date 2007
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xue shu qian yan yan jiu bao gao
    学术前沿研究报告
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shanghai ke chi xu fa zhan yan jiu bao gao — 上海可持续发展研究报告

  • Format Journals, Magazines, Newspapers
  • Author Shanghai she hui ke xue yuan sheng tai jing ji yu ke chi xu fa zhan yan jiu zhong xin bian
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xun huan jing ji, lü se zhi qi — 循环经济, 绿色之旗

  • Format Books
  • Author Qu, Geping
   曲格平
  • Date 2008
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • He ping fa zhan de Zhongguo cong shu
    和平发展的中国丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.