Browse the Catalog

Search Results

 • Shi tong ping shi : [20 juan] — 史通評釋 : [20卷]

  • Format Books
  • Author Guo, Kongyan, active 16th century-17th century
   郭孔延, active 16th century-17th century
  • Date [1995]
  • Series
   • Xu xiu Si ku quan shu ; 447
    續修四庫全書 ; 447
   • Xu xiu Si ku quan shu. Shi bu. Shi ping lei
    續修四庫全書. 史部. 史評類
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong xun gu bu : [20 juan] — 史通訓故補 : [20卷]

  • Format Books
  • Author Huang, Shulin, 1672-1756
   黄叔琳, 1672-1756
  • Date [1995]
  • Series
   • Xu xiu Si ku quan shu ; 447
    續修四庫全書 ; 447
   • Xu xiu Si ku quan shu. Shi bu. Shi ping lei
    續修四庫全書. 史部. 史評類
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong xun gu : [20 juan] — 史通訓故 : [20卷]

  • Format Books
  • Author Wang, Weijian, jin shi 1595
   王惟儉, 1595年進士
  • Date [1995]
  • Series
   • Xu xiu Si ku quan shu ; 447
    續修四庫全書 ; 447
   • Xu xiu Si ku quan shu. Shi bu. Shi ping lei
    續修四庫全書. 史部. 史評類
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong xiao fan : [4 juan] — 史通削繁 : [4卷]

  • Format Books
  • Author Ji, Yun, 1724-1805
   紀昀, 1724-1805
  • Date [1995]
  • Series
   • Xu xiu Si ku quan shu ; 448
    續修四庫全書 ; 448
   • Xu xiu Si ku quan shu. Shi bu. Shi ping lei
    續修四庫全書. 史部. 史評類
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong : er shi juan, fu lu Sun Qianfu Gu Qianli jiao kan zha ji — 史通 : 二十二卷, 附錄 孫潛夫顧千里校勘箚記

  • Format Books
  • Author Liu, Zhiji, 661-721
   劉知幾, 661-721
  • Date [1965]
  • Edition [Tai 1 ban].
  • Series
   • Si bu cong kan chu bian. Shi bu
    四部叢刊初編. 史部
   • Si bu cong kan chu bian suo ben ; 070
    四部叢刊初編縮本 ; 070
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong tong shi — 史通通釋

  • Format Books
  • Author Liu, Zhiji, 661-721
   劉知幾, 661-721
  • Date [1936?]
  • Edition Ju zhen fang Song ban.
  • Series
   • Si bu bei yao. Shi bu
    四部備要. 史部
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong yu Shi tong xue fan tong jian — 史通與史通削繁通檢

  • Format Books
  • Author Gagnon, Guy
  • Date 1977
  • Series
   • Falanxi xue yuan Han xue yan jiu suo Han xue tong jian ti yao wen xian cong kan ; 7
    法蘭西學院漢學研究所漢學通檢提要文獻叢刊 ; 7
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong tong shi; 20 juan — 史通通釋; 20卷

  • Format Books
  • Author Liu, Zhiji, 661-721
   劉知幾, 661-721
  • Date Minguo 51 [1962]
  • Series
   • Zeng ding Zhongguo xue shu ming zhu. Zeng bu shi xue ming zhu di 1,2,3 ji he bian ; di 22 ce
    增訂中國學術名著第1輯. 第22册 ; di 22 ce
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong tong shi : [20 juan — 史通通釋 : [20卷

  • Format Books
  • Author Liu, Zhiji, 661-721
   劉知幾, 661-721
  • Date [Guangxu yi you (1885)]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi tong jian ji — 史通箋記

  • Format Books
  • Author Cheng, Qianfan
   程千帆
  • Date 1980
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.