Browse the Catalog

Search Results

 • Shin kokin wakashū : Shinʼyo wakashū — 新古今和歌集 : 新葉和歌集

  • Format Books
  • Author [henshūsha Tsukamoto Tetsuzō]
  • Date Taishō 6 [1917]
  • Series
   • Yūhōdō bunko; Dai 1-ki; Dai 12
    有朋堂文庫 ; [第1期 ; 第12]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kodai kayōshū — 古代歌謠集

  • Format Books
  • Author [henshūsha Tsukamoto Tetsuzō]
  • Date Taishō 7 [1918]
  • Series
   • Yūhōdō bunko
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kodai kayō no kenkyū — 古代歌謡の研究

  • Format Books
  • Author Fujita Tokutarō cho
  • Date 1934
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shin kokin wakashū no kenkyū — 新古今和歌集の硏究

  • Format Books
  • Author Kojima, Yoshio, 1901-
   小島吉雄, 1910-
  • Date Shōwa 19-21 [1944-1946]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Teika Hachidaishō to kenkyū — 定家八代抄と硏究

  • Format Books
  • Author Fujiwara, Sadaie, 1162-1241
   藤原定家, 1162-1241
  • Date Shōwa 31-32 [1956-1957]
  • Series
   • Mikan kokubun shiryō. dai 3-satsu, etc
    未刊国文資料. 第3冊, etc
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Karon utaawaseshū — 歌論歌合集

  • Format Books
  • Author Minegishi, Yoshiaki, 1907-1978
   峯岸義秋, 1907-1978
  • Date Shōwa 34 [1959]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zōho shi no hassei : bungaku ni okeru genshi, kodai no imi — 増補詩の発生 : 文学における原始, 古代の意味

  • Format Books
  • Author Saigō, Nobutsuna, 1916-2008
   西鄉信綱, 1916-
  • Date 1964
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shin kokin wakashū no kenkyū : kiban to kōsei — 新古今和歌集の研究 : 基盤と構成

  • Format Books
  • Author Ariyoshi, Tamotsu, 1927-
   有吉保, 1927-
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ungyoku wakashō — Ungyoku wakashō. — 雲玉和歌抄

  • Format Books
  • Author [Shunsō sen] ; Shimazu Tadao, Inoue Muneo hen
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Series
   • Koten bunko (Series) ; 248
    古典文庫 (Series) ; 248
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shūfū wakashū — 秋風和歌集

  • Format Books
  • Author Yasui Hisayoshi hen
  • Date Shōwa 44 [1969]
  • Series
   • Koten bunko (Series) ; 260
    古典文庫 (Series) ; 260
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.