Browse the Catalog

Search Results

 • Nakahara Chūya shishū — 中原中也詩集

  • Format Books
  • Author Nakahara, Chūya
   中原中也
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Series
   • Nihon no shishū ; 10
    日本の詩集, 10
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gendaishi hyōshaku — 現代詩評釈

  • Format Books
  • Author Yoshida, Seiichi, 1908-1984
   吉田精一, 1908-1984
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kotoba no shutsugen — 言葉の出現

  • Format Books
  • Author Ōoka, Makoto, 1931-2017
   大岡信, 1931-
  • Date 1971
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gendai tanka taikei — 現代短歌大系

  • Format Books
  • Author [hensha Ooka Makoto, Tsukamoto Kunio, Nakai Hideo]
  • Date 1972-1973
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi no kyōshitsu : Koushite tsukurareru — 詩の敎室 : こうしてつくられる

  • Format Books
  • Author Ōoka, Makoto, 1931-2017
   大岡信, 1931-
  • Date 1973
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shōwa shishi — 昭和詩史

  • Format Books
  • Author Ōoka, Makoto, 1931-2017
   大岡信, 1931-
  • Date 1977
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi no Nihongo — 詩の日本語

  • Format Books
  • Author Ōoka, Makoto, 1931-2017
   大岡信, 1931-
  • Date Shōwa 55 [1980]
  • Series
   • Nihongo no sekai ; 11
    日本語の世界 ; 11
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shiika rekiyū : Ōoka Makoto taidanshū — 詩歌歴遊 : 大岡信対談集

  • Format Books
  • Author Ōoka, Makoto, 1931-2017
   大岡信, 1931-
  • Date 1981
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Oriori no uta" no sekai — <折々のうた>の世界

  • Format Books
  • Author Ōoka, Makoto, 1931-2017
   大岡信, 1931-
  • Date 1981
  • Series
   • Kōdansha zemināru sensho
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kokinshū. Shin kokinshū. — 古今集. 新古今集

  • Format Books
  • Author Ōoka, Makoto, 1931-2017
   大岡信, 1931-
  • Date 1981
  • Series
   • Gendaigoyaku Nihon no koten ; 3
    現代語訳日本の古典 ; 3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.