Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

  • Format Books
  • Author Glosser, Susan L., 1961-
  • Date [2003]
  • Series
   • Asia--local studies/global themes; 5
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zuikin no akahata — 瑞金の赤旗

  • Format Books
  • Author China. Zhongguo ren min jie fang jun
  • Date [between 1971 and 1972]
  • Series
   • Seika ryōgen Chūgoku Jinmin Kaihōgun senshi ; 2
    星火燎原 中国人民解放軍戦史 ; 2
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Ng, Michael (Writer on law) author
  • Date 2014
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Minguo shi qi wen xian zi liao hai wai shi yi — 民國時期文獻資料海外拾遺

  • Format Books
  • Author "Minguo shi qi wen xian zi liao hai wai shi yi" bian ji zu
  • Date [2014]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo xian dai ming ren yi shi — 中國現代名人軼事

  • Format Books
  • Author Zuo, Shunsheng, 1893-1969
   左舜生, 1893-1969
  • Date Minguo 64 [1975]
  • Series
   • Lan deng cong shu
    藍燈叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hao Bocun jie du Jiang gong ri ji, 1945-1949 — 郝柏村解讀蔣公日记, 1945-1949

  • Format Books
  • Author Hao, Bocun, 1919-
   郝柏村, 1919-
  • Date 2011
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • She hui ren wen ; 321
    社會人文 ; 321
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Sinuo yan zhong di Zhongguo = Edgar Snow's China — Edgar Snow's China. Chinese — 斯诺眼中的中国 = Edgar Snow's China

  • Format Books
  • Author Snow, Edgar, 1905-1972
  • Date 1982
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dang guo da shi ji yao — 黨國大事紀要

  • Format Books
  • Author Xie, Shen
   謝森
  • Date Minguo 32 [1943]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo xian dai shi — 中國現代史

  • Format Books
  • Author Li, Shoukong
   李守孔
  • Date Minguo 47 [1958]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hu guo zhi yi dian wen ji lun wen — 護國之役電文及論文

  • Format Books
  • Author Liang, Qichao, 1873-1929
   梁啓超, 1873-1929
  • Date [1967]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 88-89
    近代中國史料叢刊. 88-89
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.