Browse the Catalog

Search Results

  • Format Books
  • Author Evans, John L
  • Date [1999]
  • Series
   • Studies in Russian history ; vol. 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Blo-bzaṅ-dar-rgyas, Źe-bo
  • Date 2000
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tan Sitong yu wan Qing shi ren jiao wang yan jiu — 谭嗣同与晚清士人交往硏究

  • Format Books
  • Author Jia, Wei, 1954-
   贾维
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Yue lu shu yuan xue shu wen ku. Hu Xiang wen hua yan jiu xi lie
    岳麓书院学术文库. 湖湘文化硏究系列
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bian shi xu chao — 邊事續鈔

  • Format Books
  • Author Zhu, Kejing, active 19th century
   朱克敬, active 19th century
  • Date [1968]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. 199
    近代中國史料叢刊. 199
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Hevia, James Louis, 1947-
  • Date 1995
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shinzoku kibun — 清俗紀聞

  • Format Books
  • Author Nakagawa, Tadateru, 1753-1830
   中川駿台, 1753-1830
  • Date 1983
  • Edition Saihan.
  • Series
   • Han xue yan jiu zi liao zhi yi. Zi pian ; 1
    漢學硏究資料摭遺. 子篇 ; 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chou ban yi wu shi mo — 籌辦夷務始末

  • Format Books
  • Author [Wenqing deng feng chi zuan ji]
  • Date Minguo 18-20 [1929-1931]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Goudar, Ange, 1720-1791
  • Date 1765
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zeng Huimin gong shou xie ri ji — 曾惠敏公手寫日記

  • Format Books
  • Author Zeng, Jize, 1839-1890
   曾紀澤, 1839-1890
  • Date Minguo 54 [1965]
  • Series
   • Zhongguo shi xue cong shu ; 13
    中國史學叢書 ; 13
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xuantong tiao yue — Treaties, etc. — 宣統條約

  • Format Books
  • Author China
  • Date [1974]
  • Series
   • Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji ; 79
    沈雲龍, 79
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.