Browse the Catalog

Search Results

 • Long hui zhuan xing ma ? : wo zai Zhongguo de wu zuo jian yu — 龍會轉型嗎? : 我在中國的五座監獄

  • Format Books
  • Author Fang, Jue
   方覺
  • Date 2004
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhen jing xi lie ; 13
    政經系列 ; 13
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xue shan xia de huo yan : yi ge Xizang fan ren de zheng ci — Fire under the snow. Chinese — 雪山下的火焰 : 一个西藏犯人的证词

  • Format Books
  • Author Palden Gyatso
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Hei se wen ku ; 4
    黑色文库 ; 4
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ji zhong ying hui yi lu — 集中營回憶錄

  • Format Books
  • Author Xifeng
   希風
  • Date 1973?
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhao Ziyang hai shuo guo shen me? : Du Daozheng ri ji — 趙紫陽還說過甚麼? : 杜導正日記

  • Format Books
  • Author Du, Daozheng
   杜導正
  • Date 2010
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ji yi de sheng yin — Voice that remembers. Chinese — 记忆的声音

  • Format Books
  • Author Tapontsang, Adhe, 1932-
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Hei se wen ku ; di 15 ji
    黑色文库 ; 第15集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xizang shi wo jia : Zaxi Ciren de zi zhuan — Struggle for modern Tibet. Chinese — 西藏是我家 : 扎西次仁的自傳

  • Format Books
  • Author Goldstein, Melvyn C
  • Date 2000
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • "Fu hua shi jie" xi lie ; 20
    《浮華世界》系列 ; 20
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jiang Jieshi di da qiu tu shi lu — 蒋介石的大囚徒实录

  • Format Books
  • Author Liu Qifei bian
  • Date 1994
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Min guo feng yun mi lu cong shu
    民国风云秘录丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ku nan de li cheng — 苦难的历程

  • Format Books
  • Author Wenche, Heen
   文彻赫恩
  • Date 2003
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Hei se wen ku ; Di 5 ji
    黑色文庫 ; 第5集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zui xing zhai yao = Summary of crimes — 罪行摘要 = Summary of crimes

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author a Xu Xing film
  • Date 2014
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hong se hei yu shi san nian — 紅色黑獄十三年

  • Format Books
  • Author Zhang, Qingshan, 1952-
   張清杉
  • Date Minguo 65 [1976]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.