Browse the Catalog

Search Results

 • Hojukō no jiseki — 蒲壽庚の事蹟

  • Format Books
  • Author Kuwabara, Jitsuzō, 1870-1931
   桑原隲蔵, 1870-1931
  • Date Shōwa 23 [1948]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chan xue yu Tang Song shi xue — 禪學與唐宋詩學

  • Format Books
  • Author Du, Songbo
   杜松柏
  • Date Minguo 65 [1976]
  • Series
   • Xue shu cong shu
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zheng cai jing chan : Tang Song de jia chan yu fa lü — 爭財競產 : 唐宋的家產與法律

  • Format Books
  • Author Li, Shuyuan
   李淑媛
  • Date 2005
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Zhongguo fa zhi shi cong shu
    中國法制史叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tōyō shigaku ronshū — 東洋史学論集 / 日野開三郎著

  • Format Books
  • Author Hino, Kaisaburō, 1908-
   日野開三郎, 1908-
  • Date 1980-199-?
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin bian Zhongguo wu qian nian — 新编中国五千年

  • Format Books
  • Author Quan Sheng zhu bian
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hong jian lu : [254 juan] — 弘簡錄 : [254卷]

  • Format Books
  • Author Shao Jingbang zhuan
  • Date Minguo 57 [1968]
  • Series
   • Shi liao xu bian
    史料續編
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hong jian lu : [254 juan] — 弘簡錄 : [254卷]

  • Format Books
  • Author Shao, Jingbang, 1491-1565
   邵經邦, 1491-1565
  • Date [1995]
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xu xiu Si ku quan shu ; 304-308
    續修四庫全書 ; 304-308
   • Xu xiu Si ku quan shu. Shi bu. Bie shi lei
    續修四庫全書. 史部. 別史類
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • "Tian sheng ling" yu Tang Song fa zhi kao lun — 《天圣令》与唐宋法制考论

  • Format Books
  • Author Zhao, Jing, 1983- author
   赵晶, 1983- author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo gu dai fa lü wen xian yan jiu cong kan
    中国古代法律文献研究丛刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang shi Song ci yi shu yu wen hua shen shi — 唐诗宋词艺术与文化审视

  • Format Books
  • Author Cai, Yan
   蔡燕
  • Date 2006
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Tang Song fu wu dai shi yan jiu lun ji — 唐宋附五代史硏究論集

  • Format Books
  • Author [Da lu za zhi she bian]
  • Date Minguo 56 [1967]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Da lu za zhi shi xue cong shu. di 2 ce
    大陸雜誌史學叢書. 第2册
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.