Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Shi xue san shu ping yi — 史學三書平議

  • Format Books
  • Author Zhang, Shunhui
   張 舜徽
  • Date 1983
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi xue fang fa — 史學方法

  • Format Books
  • Author Yu, Wo, 1931-
   余我, 1931-
  • Date Minguo 58 [1969]
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chen Yuan shi xue lun zhu xuan — 陳垣史學論著選

  • Format Books
  • Author Chen, Yuan, 1880-1971
   陳垣, 1880-1971
  • Date 1981
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo dang dai shi xue jia cong shu
    中國當代史學家叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi xue tong lun — 史學通論

  • Format Books
  • Author [Da lu za zhi she bian]
  • Date Minguo 49 [1960]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Da lu za zhi shi xue cong shu. di 1 ce
    大陸雜誌史學叢書. 第1册
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author edited by Helwig Schmidt-Glintzer, Achim Mittag, and Jörn Rüsen
  • Date 2005
  • Series
   • Leiden series in comparative historiography. v. 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo li shi da ci dian. Shi xue shi — 中国历史大辞典. 史学史

  • Format Books
  • Author [Zhongguo li shi da ci dian, Shi xue shi juan bian zuan wei yuan hui bian]
  • Date 1983
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo gu dai shi ji ju yao — 中国古代史籍举要

  • Format Books
  • Author Zhang, Shunhui
   张舜徽
  • Date 1980
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu dai shi liao tan yuan — 五代史料探源

  • Format Books
  • Author Guo, Wuxiong
   郭武雄
  • Date Minguo 76 [1987]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Ren ren wen ku; te 765
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Li shi ke xue gai lun can kao zi liao — 历史科学概论參考资料

  • Format Books
  • Author Ge Maochun, Xiang Guanqi bian
  • Date 1985
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Du shu za zhi : [82 juan, yu bian 2 juan] — 讀書雜志 : [82卷, 餘編2卷]

  • Format Books
  • Author Wang, Niansun, 1744-1832
   汪念孫, 1744-1832
  • Date [1995]
  • Series
   • Xu xiu si ku quan shu ; 1152-1153
    續修四庫全書 ; 1152-1153
   • Xu xiu Si ku quan shu. Zi bu. Za jia lei
    續修四庫全書. 子部. 雜家類
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.