Browse the Catalog

Search Results

 • Leng zhan zai Ya Zhou : Chaoxian zhan zheng yu Zhongguo chu bing Chaoxian — 冷战在亚洲 : 朝鲜战争与中国出兵朝鲜

  • Format Books
  • Author Shen, Zhihua, 1950- author
   沈志华, 1950- author
  • Date 2013
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shen Zhihua leng zhan shi wen ji
    沈志华冷战史文集
   • Leng zhan guo ji shi yan jiu wen ku
    冷战国际史研究文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author [L. W. Gluchowski ... and others ; editor, James G. Hershberg]
  • Date [1995]
  • Series
   • Bulletin (Cold War International History Project) ; issue 5
   • Woodrow Wilson Center series
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Mixed Materials
  • Author Jaffe, Sam A. (Samuel Adason), 1929-1985
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Mayers, David Allan, 1951-
  • Date [1986]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mao, Stalin and the Korean War : trilateral communist relations in the 1950s — Mao Zedong, Sidalin yu Chaoxian zhan zheng. English

  phone_iphoneOnline
  • Format Books
  • Author Shen, Zhihua, 1950-
  • Date 2012
  • Series
   • Cold war history series (London, England)
   • Cass series--Cold War history
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author [Chen Jian ... and others ; editor, James G. Hershberg]
  • Date [1996?]
  • Series
   • Bulletin (Cold War International History Project) ; issue 6-7
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Zhongguo zhan zheng feng yun lu — 新中国战争风云录

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Bian dao, Feng Huazhi ; zhuan gao, Feng Huazhi, Feng Jingzhi ; zhi pian, Cui Weiwei
  • Date [2005]
  • Edition Zhen cang ban.
  • Series
   • Jing dian zhan zheng pian = Classic war
    径典战争片 = Classic war
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong Su tong meng yu Chaoxian zhan zheng yan jiu — 中苏同盟与朝鲜战争硏究

  • Format Books
  • Author Shen, Zhihua
   沈志华
  • Date 1999
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Leng zhan nian dai de Zhongguo yu shi jie
    冷战年代的中囯与世界
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mao Zedong, Sidalin yu Han zhan : Zhong Su zui gao ji mi dang an — 毛澤東、斯大林與韓戰 : 中蘇最高機密檔案

  • Format Books
  • Author Shen, Zhihua, 1950-
   沈志華, 1950-
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mao Zedong, Sidalin yu Chaoxian zhan zheng — 毛泽东、斯大林与朝鲜战爭

  • Format Books
  • Author Shen, Zhihua, 1950-
   沈志华, 1950-
  • Date 2004
  • Edition Di 2 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.