Browse the Catalog

Search Results

 • Qian Xuesen shi jian shi mo ji — 錢學森事件始末記

  • Format Books
  • Author [yi zhu zhe Yang Hao]
  • Date min guo 75 [1986]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Feng yun shu xi ; 13
    風雲書系 ; 13
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • E zhi yu fan e zhi : Zhong, Mei, Su (E) san guo da jiao zhu — 遏制与反遏制 : 中・美・苏(俄)三国大角逐

  • Format Books
  • Author Yan, Yong
   炎勇
  • Date 1997
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mei E Zhong gong guan xi xin yan jiu — 美俄中共關係新硏究

  • Format Books
  • Author Jiang, Junzhang, 1905-1986
   蔣君章, 1905-1986
  • Date Minguo 69 [1980]
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Gong dang wen ti yan jiu cong shu
    共黨問題硏究叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gannaidi zheng fu dui Zhong Su gong fen lie zhi ren zhi yu fan ying — 甘迺迪政府對中蘇共分裂之認知與反應

  • Format Books
  • Author Dai, Wanqin
   戴萬欽
  • Date 1992
  • Edition Tai chu ban.
  • Series
   • Xin zheng zhi xue cong shu
    新政治學叢書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Min zhu hua bei lun ; leng zhan hou shi jie zheng zhi de kun jing yu jiao xun = Democratization in the post-cold war waorld: dilemma and paradox — 民主化悖论 : 冷战后世界政治的困境与敎训 = Democratization in the post-cold war waorld: dilemma and paradox

  • Format Books
  • Author Zhang Shuhua deng zhu
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Idaina kōken : Chūgoku to sekai no han Fashizumu sensō — Wei da gong xian. Japanese — 偉大な貢献 : 中国と世界の反ファシズム戦争

  • Format Books
  • Author henshū iinchō Shin Kyō ; Chūgoku jinmin kō Nichi sensō kinenkan hen
  • Date 2015
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wei da gong xian : Zhongguo yu shi jie fan Faxisi zhan zheng — 伟大贡献 : 中国与世界反法西斯战争

  • Format Books
  • Author Shen Qiang zhu bian ; Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan bian
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong Su guan xi zhong de Meiguo yin su (1949-1989) — 中苏关系中的美国因素 (1949-1989)

  • Format Books
  • Author Hu, Xiaoli, 1975- author
   胡晓丽, 1975- author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong Mei Su zhan lue san jiao — 中美苏战略三角

  • Format Books
  • Author ben she xuan bian
  • Date 1988
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xian dai guo ji guan xi yi cong ; 16
    現代国际关系译丛 ; 16
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chū-So tairitsu to Kita Chōsen — 中ソ対立と北朝鮮

  • Format Books
  • Author Kamiya, Fuji
   神谷不二
  • Date Shōwa 44 [1969]
  • Series
   • Chūgoku kenkyū hōkoku ; dai 8-shū
    中国研究報告 ; 第8集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.