Browse the Catalog

Search Results

 • Min zhu hua bei lun ; leng zhan hou shi jie zheng zhi de kun jing yu jiao xun = Democratization in the post-cold war waorld: dilemma and paradox — 民主化悖论 : 冷战后世界政治的困境与敎训 = Democratization in the post-cold war waorld: dilemma and paradox

  • Format Books
  • Author Zhang Shuhua deng zhu
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author [Chen Jian ... and others ; editor, James G. Hershberg]
  • Date [1996?]
  • Series
   • Bulletin (Cold War International History Project) ; issue 6-7
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author [L. W. Gluchowski ... and others ; editor, James G. Hershberg]
  • Date [1995]
  • Series
   • Bulletin (Cold War International History Project) ; issue 5
   • Woodrow Wilson Center series
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.