Browse the Catalog

Search Results

 • Jiao liang : Kang Mei yuan chao zhan zheng shi lu — 较量 抗美援朝战争实錄

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhungguo ren min jie fang jun Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing dian ying ji lu pian = The movie documentary
    大型电影纪录片 = The movie documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Liubao de gu shi — 柳堡的故事

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo san huan yin xiang she chu ban ; Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju Shi Yan, Huang Zongjiang ; dao yan Wang Ping
  • Date [1999?]
  • Series
   • Zhan zheng ai qing pian
    战争爱情片
   • Zhongguo dian ying
    中国电影
   • Qiao jia ren dian ying wen ku
    俏佳人电影文库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hei shan zu ji zhan — 黑山阻击战

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang
  • Date [1997?]
  • Edition VCD ban.
  • Series
   • Qiao jia ren dian ying bao ku xi lie ; 220
    俏佳人电影宝库系列 ; 220
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wo de chang zheng = My long march — 我的长征 My long march

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; zong dao yan Zhai Junjie
  • Date [2006]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hai ying — 海鹰

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun Ba yi dian ying zhi pian chang ; bian ju Lu Zhuguo, Wang Jun, Wen Da ; dao yan Yan Jizhou
  • Date [1999?]
  • Series
   • You xiu zhan dou gu shi pian
    优秀战斗故事片
   • Qiao jia ren dian ying bao ku
    俏佳人电影宝库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu geng han — 五更寒

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; dao yan Yan Jizhou
  • Date [between 1990-1999?]
  • Edition 2.0 ban ben.
  • Series
   • You xiu zhan dou gu shi pian
   • Qiao jia ren dian ying bao ku ; 343
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ji zhan qian ye = [Night before the battle] — 激战前夜 [Night before the battle]

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang
  • Date [between 2000-2009?]
  • Series
   • You xiu zhan dou gu shi pian
    优秀战斗故事片
   • Zhongguo dian ying = Chinese movies
    中国电影 = Chinese movies
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ying xiong hu dan — 英雄虎胆

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo san huan yin xiang she chu ban ; Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi; bian ju Ding Yisan ; dao yan Yan Jizhou, Hao Guang
  • Date [1999?]
  • Series
   • You xiu jiao fei gu shi pian
    优秀剿匪故事片
   • Qiao jia ren dian ying bao ku
    俏佳人电影宝库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Lie huo zhen jin — 烈火真金

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2003]
  • Edition VCD 2.0 ban.
  • Series
   • Qiao jia ren dian ying bao ku. You xiu zhan dou gu shi pian
    俏佳人电影宝库. 优秀战斗故事片
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hui min zhi dui — 回民支队

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju Li Jun, Ma Rong, Feng Yifu ; dao yan Feng Yifu, Li Jun
  • Date [1999?]
  • Series
   • You xiu zhan dou gu shi pian
    优秀战斗故事片
   • Qiao jia ren dian ying bao ku
    俏佳人电影宝库
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.