Browse the Catalog

Search Results

  • Format Music Scores
  • Author [compiled by Lee Pao-chen]
  • Date [1940?]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Er hu qu shi shou : di 4 jie "Shanghai zhi chun" er hu du zou bi sai xin zuo pin xuan ji — 二胡曲十首 : 第四届"上海之春"二胡独奏比賽新作品选集

  • Format Music Scores
  • Author Zhongguo yin yue jia xie hui Shanghai fen hui bian
  • Date 1964
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dong fang hong : Ge qu ji — 东方红 : 歌曲集

  • Format Music Scores
  • Date 1965
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Music Scores
  • Author Chen, Yi, 1953-
  • Date [1998]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xianggang sheng yue zuo pin ji — 香港聲樂作品集

  • Format Music Scores
  • Author Luo Bingliang zhu bian ; Jiang Huimin zhi xing bian ji
  • Date 1998-1999
  • Edition Chu ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yuan qu gu yue pu bai shou — 元曲古乐谱百首

  • Format Music Scores
  • Author Liu, Chongde
   刘崇德
  • Date 2001
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo gu dai yin yue jing dian cong shu ; 3
    中囯古代音乐经典丛书 ; [3]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Feng shou ge — 丰收歌

  • Format Music Scores
  • Author Zhu, Nanxi
   朱南溪
  • Date 1966
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • 1955 nian chuang zuo ge qu xuan ji — 1955年創作歌曲选集

  • Format Music Scores
  • Author Zhongguo yin yue jia xie hui
  • Date 1956
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo min ge xuan — 中國民歌選/

  • Format Music Scores
  • Author Ren min yin yue chu ban she bian ji bu bian
  • Date 1980
  • Edition Xiu ding ben, Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhonghua Renmin Gongheguo guo ge : guan xian yue zong pu — 中华人民共和国国歌 : 管弦乐总谱

  • Format Music Scores
  • Author Nie, Er, 1912-1935
   聶耳, 1912-1935
  • Date 1978
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.