Browse the Catalog

Search Results

 • Dong fang hong : Ge qu ji — 东方红 : 歌曲集

  • Format Music Scores
  • Date 1965
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jing ju Liu yin ji : Yin yue yan jiu ji zong pu — 京剧柳蔭記 : 音樂硏究及總譜

  • Format Music Scores
  • Author Zhongguo xi qu yan jiu yuan yi shu chu xi qu yin yue zu bian
  • Date 1956
  • Edition Beijing di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shen Yuan "Bei Xi xiang xian suo pu" jian pu — Bei Xi xiang xian suo pu — 沈遠《北西廂絃索譜》簡譜

  • Format Music Scores
  • Author Shen, Yuan, active 16th century-17th century
   沈遠, active 16th century-17th century
  • Date 1981
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jing ju xuan qu — 京劇選曲

  • Format Music Scores
  • Author Zhongguo xi qu yan jiu yuan bian
  • Date 1955
  • Edition 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin bian Zhou Cheng guo Taiwan — 新編周成過台灣

  • Format Music Scores
  • Author Wang, Zhenyi, 1942-
   王振義, 1942-
  • Date 2002
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Wang Zhenyi Taiwan wen hua yan chuang xi lie ; 1
    王振義, 1
   • Ge zai xi you sheng ju ben ; 3
    歌仔戲有聲劇本 ; 3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dayuan zheng yin : Wang Dayuan qu pu — Operas Selections. — 大元徵音 : 王大元曲谱

  • Format Music Scores
  • Author Wang, Dayuan, active 14th century
   王大元
  • Date 2010
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qin jian hen — 琴劍恨

  • Format Music Scores
  • Author Wang, Zhenyi, 1942-
   王振義, 1942-
  • Date 2002
  • Edition Chu ban.
  • Series
   • Wang Zhenyi Taiwan wen hua yan chuang xi lie ; 1
    王振義, 1
   • Ge zai xi you sheng ju ben ; 1
    歌仔戲有聲劇本 ; 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhenfei qu pu — 振飞曲谱

  • Format Music Scores
  • Author Yu, Zhenfei
   俞振飞
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hong deng ji : zong pu — 紅灯記 : 總譜

  • Format Music Scores
  • Author Zhongguo Jing ju tuan ji ti chuang zuo
  • Date 1971
  • Series
   • Ge ming xian dai Jing ju
    革命现代京剧
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Qi xi bai hu tuan : zhu xuan lü yue pu — 奇袭白虎团 : 主旋律乐谱

  • Format Music Scores
  • Author Shandong sheng jing ju tuan. Qi xi bai hu tuan ju zu
  • Date [1973]
  • Series
   • Ge ming xian dai Jing ju
    革命现代京剧
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.