Browse the Catalog

Search Results

 • Karonshū. Nōgaku ronshū — 歌論集. 能樂論集

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi, Nishio Minoru kōchū
  • Date Shōwa 36 [1961]
  • Series
   • Nihon koten bungaku taikei ; 65
    日本古典文学大系 ; 65
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon kindai bungaku zuroku — 日本近代文學圖錄

  • Format Books
  • Author Nihon Kindai Bungakkan (Tokyo, Japan)
  • Date Shōwa 39 [1964]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kokubungaku : hōhō to taishō — 国文学 : 方法と対象

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Series
   • Works. 1
    久松潜一 , 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Koten Haibungaku taikei — 古典俳文学大系

  • Format Books
  • Date Shōwa 45- [between 1970-1979]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon no koten — 日本の古典

  • Format Books
  • Author [sekinin henshū Hisamatsu Senʼichi ... and others]
  • Date 1971-1974
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gendai Nihon bungaku dainenpyō — 現代日本文学大年表

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi ... [and others] henshū
  • Date Shōwa 43- [1968-]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon bungaku kōza — 日本文学講座

  • Format Books
  • Author Origuchi Shinobu, Hisamatsu Senʼichi, Kataoka Yoshikazu kanshū
  • Date Shōwa 29 [1954]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon bungakushi — 日本文学史

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi ... [and others]
  • Date Shōwa 39 [1964]
  • Edition Kaitei shinpan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon bungakushi — 日本文学史

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi ... [[and others] hen]
  • Date Shōwa 46 [1971]
  • Edition Shinpan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chūsei no fukusō — 中世の服装

  • Format Books
  • Author Shichōkaku Kyōzai Kenkyūkai
  • Date Shōwa 45 [1970]
  • Series
   • Karā suraido shirīzu
    カラースライドシリーズ
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kodai shiika ni okeru kami no gainen — 古代詩歌に於ける神の槪念

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date 1935
  • Series
   • Kokumin seishin bunka kenkyū ; dai 2 nen dai 1-satsu
    国民精神文化研究 ; 第2年第1冊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hisamatsu Senʼichi chosakushū — Works. 1968 — 久松潜一著作集

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 43-44 [1968-1969]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kenkyū monogatari — Mumyō-zōshi. — 建久物語

  • Format Books
  • Date [Shōwa 48 i.e. 1973]
  • Edition [Shohan].
  • Series
   • Kasama eiin sōkan ; 43
    笠間影印叢刊 ; 43
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shinkokin wakashū — Shin kokin wakashū. — 新古今和歌集

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Sen'ichi, Yamazaki Toshio, Gotō Shigeo kōchū
  • Date Shōwa 33 [1958]
  • Series
   • Nihon koten bungaku taikei ; 28
    日本古典文學大系 ; 28
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Heianchō bungakushi — 平安朝文學史

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi, Nishishita Kyōichi kanshū, Akiyama Ken... [and others] henshū
  • Date Shōwa 40 [1965]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Keichū — 契沖

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 38 [1963]
  • Series
   • Jinbutsu sōsho ; 110
    人物叢書 ; 110
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kodai shiika ni okeru kami no gainen — 古代詩歌に於ける神の概念

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date 1967
  • Edition Zōteiban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kinsei wakashū — 近世和歌集

  • Format Books
  • Author Takagi Ichinosuke, Hisamatsu Senʼichi kōchū
  • Date Shōwa 41 [1966]
  • Series
   • Nihon koten bungaku taikei ; 93
    日本古典文学大系 ; 93
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Genshoku Nihon no bunka — 原色日本の文化

  • Format Books
  • Author [kanshū Sakamoto Tarō , Tanaka Ichimatsu , Hisamatsu Senʼichi ; shippitsu Akiyama Ken ...[and others]]
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Genji monogatari zufu — 源氏物語圖譜

  • Format Books
  • Author Ono, Noritaka
   小野敎孝
  • Date Shōwa 37 [1962]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon kajin kōza — 日本歌人講座

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 35-36 [1960-1961; v.1, 1961]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kindai Nihon bungaku jiten — 近代日本文學辞典

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Showa 41 [1966]
  • Edition [Zōteiban].
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon joryū bungakushi — 日本女流文学史

  • Format Books
  • Date Shōwa 44 [1969]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kadokawa shinpan kogo jiten — Kadokawa kogo jiten. — 角川新版古語辞典

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Sen'ichi, Satō Kenzō hen
  • Date Shōwa 48 [1973]
  • Edition Shinpan shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Heian kamakura shikashū — 平安鎌倉私家集

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi ... [and others] kōchū ; kanshū Yakagi Ichinosuke ... [and others]
  • Date Shōwa 39 [1964]
  • Series
   • Nihon koten bungaku taikei ; 80
    日本古典文学大系 ; 80
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Shioi, Ukō, 1869-1913
  • Date Shōwa 46 [1971]
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Meiji bungaku zenshū ; 41
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kokubungaku e no michi — 国文学への道

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Edition 4-han.
  • Series
   • Kenkyū sōsho ; 1
    研究叢書, 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chūsei waka shi — 中世和歌史

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date 1961
  • Series
   • Waka shi ; dai 3-kan
    和歌史 ; 第3卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Books
  • Author Ochiai, Naobumi, 1861-1903
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Meiji bungaku zenshū ; 44
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nara ibun — 寧樂遺文

  • Format Books
  • Author Takeuchi Rizō hen ; Tsuji Zennosuke, Hisamatsu Senʼichi kanshū
   竹内理三, 1907-
  • Date Shōwa 37 [1962]
  • Edition Teiseiban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kokugo Kokubungaku ronsō — 国語国文学論叢

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976 editor
   久松潜一, 1894-1976, ed
  • Date Shōwa 39 [1964]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kōdansha kokugo jiten — 講談社国語辞典

  • Format Books
  • Date Shōwa 47 [1972]
  • Edition Kaitei zōhohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shōgakkō kokugo — 小学校国語

  • Format Books
  • Author chosakusha Shiga Naoya, Hisamatsu Sen'ichi, Yoshida Seiichi, [and others]
  • Date Shōwa 36 [1961]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kadokawa kogo jiten — 角川古語辞典

  • Format Books
  • Author Takeda, Yūkichi, 1886-1958
   武田祐吉, 1886-1958
  • Date Shōwa 38 [1963]
  • Edition Kaiteiban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Genji monogatari emaki gojūyonjō — 源氏物語絵卷五十四帖

  • Format Books
  • Author kanshū Funabashi Seiichi, Hisamatsu Senʼichi ; kōsei, kaisetsu Shirahata Yoshi ; shashin Mikami Shirō, Honshi Shashinbu
  • Date 1973
  • Series
   • Bessatsu Taiyō ; no. 3
   • Nihon no kokoro ; 3
    日本のこころ ; 3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Chūsei karon — 中世歌論

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date 1958
  • Series
   • Iwanami kōza Nihon bungakushi ; Dai 4-kan (Chūsei 1) 4
    岩波講座日本文学史 ; 第4卷 (中世1) [4]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon bungakushi zukan — 日本文学史図鑑

  • Format Books
  • Author Hase, Akihisa, 1918-1985
   長谷章久, 1918-1985
  • Date Shōwa 30 [1955]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gaisetsu gendai Nihon bungakushi — 槪說現代日本文學史

  • Format Books
  • Author Ara, Masahito, 1913-1979
   荒正人, 1913-1979
  • Date Shōwa 26 [1951]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fudoki — Kofudoki. — 風土記

  • Format Books
  • Author Hisamatsu senʻichi kochū
  • Date Shōwa 34-35 [1959-60]
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Nihon koten zensho
    日本古典全書
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon kajin kōza — 日本歌人講座

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi, Sanekata Kiyoshi hen
  • Date Shōwa 43-44 [1968-69]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kindai shūka — 近代秀歌

  • Format Books
  • Author Fujiwara, Sadaie, 1162-1241
   藤原定家, 1162-1241
  • Date Shōwa 42 [1967]
  • Edition 6-pan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nihon bungaku kenkyūshi — 日本文學研究史

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 32 [1957]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gendai Nihon bungaku daijiten — 現代日本文学大事典

  • Format Books
  • Author Hisamatsu Senʼichi ... [and others] henshū
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 43 [1968]
  • Edition Zōtei shukusatsuban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Waka shi — 和歌史

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松濳一, 1894-1976
  • Date Shōwa 35-45 [1960-1970]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kokugaku : sono seiritsu to kokubungaku tono kankei — 國學 : その成立と國文學との關係

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 16 [1941]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bunshō no gihō — 文章の技法.

  • Format Books
  • Date Shōwa 45 [1970]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Manʼyōshū shō : Kōchū Nihon bungei shinpen — Man'yōshū — 万葉集抄 : 校註日本文芸新篇

  • Format Books
  • Author Takeda Yūkichi, Omodaka Hisataka, Hisamatsu Senʼichi kyōhen
  • Date Shōwa 48 [1973]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Manʼyō kenkyūshi — 萬葉研究史

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date Shōwa 23 [1948]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kinsei waka shi — 近世和歌史

  • Format Books
  • Author Hisamatsu, Sen'ichi, 1894-1976
   久松潜一, 1894-1976
  • Date 1968
  • Series
   • Waka shi ; dai 4-kan
    和歌史 ; 第4卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Waka hiden shō — 和歌秘伝抄

  • Format Books
  • Author Hosokawa, Yūsai, 1534-1610
   細川幽齋, 1534-1610
  • Date Shōwa 46 [1971]
  • Edition Shohan.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.