Browse the Catalog

Search Results

 • Gyakusetsu no Nihon shi. 13, Kinsei tenkai hen : Edo bunka to sakoku no nazo — 逆說の日本史. 13, 近世展開編 : 江戶文化と鎖国の謎

  • Format Books
  • Author Izawa, Motohiko, author
   井沢元彦, author
  • Date 2006
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Gyakusetsu no Nihon shi ; 13
    井沢元彦. 13
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kinsei kōki no taigai seisaku to gunji, jōhō — 近世後期の対外政策と軍事・情報

  • Format Books
  • Author Matsumoto, Eiji, 1973- author
   松本英治, 1973- author
  • Date 2016
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ikoku to Fukuoka : Edo jidai ni okeru Nagasaki keibi to taigai kōryū = Fukuoka and foreign countries : Nagasaki coastal defense and international exchange in the Edo period — 異国と福岡 : 江戶時代における長崎警備と対外交流 = Fukuoka and foreign countries : Nagasaki coastal defense and international exchange in the Edo period

  • Format Books
  • Author Nofuji Tae hen ; kanshū Miyazaki Katsunori
  • Date 2016
  • Series
   • Kenkyū sōsho (Seinan Gakuin Daigaku. Hakubutsukan)
    研究叢書 (Seinan Gakuin Daigaku. Hakubutsukan)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kankyō senshinkoku, Edo — 環境先進国·江戶

  • Format Books
  • Author Kitō, Hiroshi, 1947- author
   鬼頭宏, 1947-, author
  • Date 2012 nen
  • Series
   • Yominaosu Nihon shi
    読みなおす日本史
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Umi o watatta Nihon shoseki : Yōroppa e soshite bakumatsu Meiji no Rondon de — 海を渡った日本書籍 : ヨーロッパへ、そして幕末・明治のロンドンで

  • Format Books
  • Author Kornicki, Peter F. (Peter Francis), author
  • Date 2018
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Bukkuretto shomotsu o hiraku ; 14
    ブックレット<書物をひらく> ; 14
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Edo takaba seido no kenkyū — Edo shūhen chiiki ni okeru takaba no kenkyū — 江戶鷹場制度の研究

  • Format Books
  • Author Yamazaki, Hisato, 1977- author
   山崎久登, 1977- author
  • Date 2017
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Edo kyōiku shisōshi kenkyū — 江戶教育思想史研究

  • Format Books
  • Author Maeda, Tsutomu, 1956- author
   前田勉, 1956- author
  • Date 2016
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Edo no shokuseikatsu — 江戶の食生活

  • Format Books
  • Author Harada, Nobuo
   原田信男
  • Date 2009
  • Series
   • Iwanami gendai bunko. Gakujutsu ; 212
    岩波現代文庫. 学術 ; 212
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Edo no zōshokatachi — 江戶の蔵書家たち

  • Format Books
  • Author Okamura, Keiji, 1947- author
   岡村敬二, 1947- author
  • Date 2017
  • Series
   • Yominaosu Nihon shi
    読みなおす日本史
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Meiji Ishin — 明治維新

  • Format Books
  • Author Osatake, Takeki, 1880-1946
   尾佐竹猛, 1880-1946
  • Date Shōwa 18-24 [1943-1949]
  • Edition Shohan.
  • Series
   • Kindai Nihon rekishi kōza
    近代日本歷史講座
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.