Browse the Catalog

Search Results

 • Patibatkān prawattisāt thō̜ngthin — ปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

  • Format Books
  • Author Sīsak Wanliphōdom, 1938- author
   ศรีศักร วัลลิโภดม, 1938- author
  • Date 2557 [2014]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Series
   • Khūmư̄ phư̄a patibat kānsưksā thō̜ngthin ; 1
    คู่มือเพื่อปฏิบัติการศีกษาท้องถิ่น ; 1
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Prawattisāt bō̜k lao phư̄a dek rak thin — ประวัติศาสตร์บอกเล่าเพื่อเด็กรักถิ่น

  • Format Books
  • Author Sīsak Wanliphōdom, 1938- author
   ศรีศักร วัลลิโภดม, 1938- author
  • Date 2557 [2014]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Series
   • Khūmư̄ phư̄a patibat kānsưksā thō̜ngthin ; 2
    คู่มือเพื่อปฏิบัติการศีกษาท้องถิ่น ; 2
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Lum Čhao Phrayā : rākngao hǣng Sayām Prathēt — ลุ่มเจ้าพระยา : รากเหง้าแห่งสยามประเทศ

  • Format Books
  • Author Sīsak Wanliphōdom, 1938- author
   ศรีศักร วัลลิโภดม, 1938- author
  • Date 2560 [2017]
  • Edition Phim khrang thī 1.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.